Kunnskap om spiseforstyrrelser: Hva er nytt og hva er i horisonten?

Kurs, 31.08.2017, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)

Kurs for helsepersonell om spiseforstyrrelser som belyser sentrale spørsmål rundt spiseforstyrrelser, og presenterer forskning og nytt innenfor området.

NB! ENDRET STED FOR KURSET !

Postdoktor Camilla Lindvall Dahlgren vil presentere de nye DSM-5 kriteriene for spiseforstyrrelser, og demonstrere bruken av det nye internett-baserte diagnostiske intervjuet «the Eating Disorder Assessment for DSM-5» (EDA-5).

Seniorforsker Deborah Reas vil undervise om forekomsten av spiseforstyrrelser internasjonalt og nasjonalt, og vil presentere nye tall fra Norsk Pasient Register. Hun vil også snakke om hvordan de nye diagnostiske kriteriene påvirker forekomsten og fordelingen av spiseforstyrrelser, og hvordan vi som helsepersonell må konfrontere stigma og stereotypier knyttet til pasienter med spiseforstyrrelser.
 
Postdoktor Lasse Bang vil snakke om hjerneforskning, og på hvilke måter hjernen er endret hos pasienter med anoreksi. Han vil også belyse genetiske og miljømessige risikofaktorer for utviklingen av spiseforstyrrelser.

Postdoktor Kristin Stedal vil presentere nevropsykologisk fungering hos pasienter med anoreksi.

Sentrale spørsmål som belyses er:
- Hva innebærer de nye diagnosekriteriene for spiseforstyrrelser?
- Hvordan kan vi bedre diagnostiseringen av spiseforstyrrelser?
- Hva er forekomsten av ulike spiseforstyrrelser internasjonalt og nasjonalt?
- Hvordan påvirker undervekt hjernen? Hva er de hjernemessige sårbarhetene for å utvikle anoreksi?
- Har pasienter med anoreksi dårligere nevropsykologisk fungering?
- Hvilke genetiske og miljømessige faktorer øker risikoen for spiseforstyrrelser?

Målgruppe: Helsepersonell (miljøpersonale, sykepleiere og behandlere) som jobber med spiseforstyrrelser

PROGRAM:
09.00 - 10.00: «Diagnostikk: DSM-5 og EDA-5» ved postdoktor Camilla Lindvall Dahlgren
10.00 - 10.15:   Pause
10.15 - 11.15: «Prevalence and distribution of eating disorders: Who is    affected?» ved seniorforsker Deborah Reas

11.15 - 12.00: Lunsj

12.00 - 12.45: «Hjernen & anoreksi» ved postdoktor Lasse Bang
12.45 - 13.00: Pause
13.00 - 13.45: «Nevropsykologisk fungering ved anoreksi» ved postdoktor Kristin Stedal
13.45 - 14.00: Pause
14.00 - 15.00: «Gener og miljø: Risikofaktorer for spiseforstyrrelser» ved postdoktor Lasse Bang

STED: NB!  Store auditorium, Bygg 4, GAUSTAD

TID: 09-15 inkl lunsj

PRIS:
Kurset koster kr 300,00 .
Dette dekker lunsj og div utgifter forbundet med kurset. 
Kursavgiften faktureres de påmeldte etter påmeldingen er avsluttet.

PÅMELDINGSFRIST : 15. august 2017

NB! Kun elektronisk påmelding !

(Merk dato! Det er ikke mulig å melde seg på manuelt etter fristens utløp)

Meld deg på kurset  ved å fylle ut dette påmeldingsskjemaet:


Når og hvor

Dato
31.08.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Sted: Store auditorium, Bygg 4 GAUSTAD
 
Arrangør
Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)
 
Kontaktinformasjon
Kurssekretær Elisabeth Haakafoss,
Telefon: 23016224, kursmobil 41571052
epost: eliaha@ous-hf.no
 
Fant du det du lette etter?