Kurs - Brukermedvirkning i forskning, Nevroklinikken

Kurs , 11.04.2018-12.04.2018 , Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)

Målet for kurset er å samle forskere og brukere for å legge grunnlag for god samhandling og kvalitetssikring av brukermedvirkning i forskning i nevrolinikken i fremtiden. Brukermedvirkning i forskning tydeliggjør viktigheten av arbeidet.

Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) arrangerer kurset som er utviklet gjennom et samarbeid mellom Norsk Revmatikerforbund (NRF), Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) og støttet fra Studieforbundet Funkis.

Kurset er lagt opp slik at forskerne er med på dag to av kurset, der det er fokus på samarbeid, hvordan gjøre hverandre gode, legge til rette for felles språk og gjensidig forståelse.  På dag én går en gjennom de grunnleggende trinnene i forskningsprosessen for å gi brukermedvirkere et lite innblikk i hvordan forskningen foregår. Kurset kan hjelpe brukermedvirkere til å avklare om dette er oppgaver de kan tenke seg å bidra med videre.

Hvem kan delta:
Kurset er utarbeidet for helsepersonell og forskere som skal samarbeide med brukerrepresentanter, samt personer med pasienterfaring som skal delta som brukerrepresentant i fagutvikling og forskning. Det er en forutsetning for deltakelse at både forskere og brukermedvirkere fra avdelingen/fagområde deltar sammen.

Påmelding: skjer snarest gjennom denne linken http://ous-research.no/brukermedvirkning. Noen plasser er reservert spesielle prosjekter.

NB, begrenset antall plasser!
Du vil få tilbakemelding om du får plass på kurset ca en uke etter registrert påmelding.

Kurset er gratis

Last ned program for kurset her (pdf).

Når og hvor

Dato
11.04.2018-12.04.2018 
Klokkeslett
Sted
Ullevål sykehus, RASP og Smertepoliklinikken (bygg 37)
Ullevål sykehus, Bygg 37B, 3.etg
 
Arrangør
Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)
I samarbeid med Norsk Revmatikerforbund (NRF) og Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) 
Kontakt
Amy Martinsen
amymit@ous-hf.no 
Tlf. 23 01 61 67
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.