Kurs - Brukermedvirkning i forskning, Nevroklinikken

Kurs , 04.06.2019-05.06.2019 , Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)

Målet for kurset er å samle forskere og brukere for å legge grunnlag for god samhandling og kvalitetssikring av brukermedvirkning i forskning i nevrolinikken i fremtiden. Brukermedvirkning i forskning tydeliggjør viktigheten av arbeidet.

Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) arrangerer kurset som er utviklet gjennom et samarbeid mellom Norsk Revmatikerforbund (NRF), Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) og støttet fra Studieforbundet Funkis.

Kurset gir en enkel innføring i trinnene i forskningsprosessen. Forskere og brukere deltar sammen, slik at vi sammen kan utvikle kunnskap for å hjelpe best mulig. Det er fokus på samarbeid, hvordan gjøre hverandre gode, legge til rette for felles språk og gjensidig forståelse. Kurset kan hjelpe brukermedvirkere til å avklare om dette er oppgaver de kan tenke seg å bidra med videre. (Vi anbefaler at forskere er med for begge dagene, men om det ikke lar seg gjøre anbefaler vi at de blir med på dag to).

Hvem kan delta:
Kurset er utarbeidet for helsepersonell og forskere som skal samarbeide med brukerrepresentanter, samt personer med pasienterfaring som skal delta som brukerrepresentant i fagutvikling og forskning. Det er et sterkt ønske at både forskere og bruker-medvirkere fra avdelingen/fagområde deltar sammen.

Påmelding: skjer senest 29.mai gjennom denne linken https://www.ous-research.no/brukermedvirkning/. Det er begrenset antall plasser, noen plasser er reservert spesielle prosjekter.

Du vil få tilbakemelding om du får plass på kurset fra ca 06.mai.

Kurset er gratis

Last ned program for kurset her (pdf).

Når og hvor

Dato
04.06.2019-05.06.2019 
Klokkeslett
Sted
Ullevål sykehus, RASP og Smertepoliklinikken (bygg 37)
Ullevål sykehus, Bygg 37B, 3.etg
 
Arrangør
Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)
I samarbeid med Norsk Revmatikerforbund (NRF) og Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) 
Kontakt
Ingrid Bånerud
ifjeld@ous-hf.no
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.