Kurs - Brukermedvirkning i forskning, Nevroklinikken

Kurs, 31.03.2020, Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)

Målet for kurset er å samle forskere og brukere for å legge grunnlag for god samhandling og kvalitetssikring av brukermedvirkning i forskning i nevrolinikken i fremtiden.

Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) arrangerer kurset som er utviklet gjennom et samarbeid mellom Norsk Revmatikerforbund (NRF), Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) og støttet fra Studieforbundet Funkis.

Kurset gir en enkel innføring i trinnene i forskningsprosessen, gir eksempler på hva som egner seg til involvering av brukermedvirkere og hvordan. Forskere og brukere deltar sammen, slik at vi sammen kan utvikle kunnskap for å hjelpe best mulig. Det er fokus på samarbeid, hvordan gjøre hverandre gode, legge til rette for felles språk og gjensidig forståelse. Kurset kan hjelpe brukermedvirkere til å avklare om dette er oppgaver de kan tenke seg å bidra med videre.

Hvem kan delta:
Kurset er utarbeidet for helsepersonell og forskere som skal samarbeide med brukerrepresentanter, samt personer med pasienterfaring som skal delta som brukerrepresentant i fagutvikling og forskning. Det er et sterkt ønske at både forskere og brukermedvirkere fra avdelingen/fagområde deltar sammen. Vi oppfordrer deltakerne til å lese om forventninger til forskere og brukermedvirkere her, samt heftet Grunnopplæring i Brukermedvirkning før kurset.

Påmelding: skjer senest 19.mars gjennom denne linken https://www.ous-research.no/brukermedvirkning/. Det er begrenset antall plasser, noen plasser er reservert spesielle prosjekter.

Du vil få løpende tilbakemelding om du får plass på kurset fra ca 20.februar.

Kurset er gratis

Last ned program for kurset her (pdf).

Når og hvor

Dato
31.03.2020 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
Ullevål sykehus, RASP og Smertepoliklinikken (bygg 37)
Ullevål sykehus, Bygg 37B, 3.etg
 
Arrangør
Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)
 
Kontaktinformasjon
Astrid Lunestad
aslune@ous-hf.no
 
Fant du det du lette etter?