Kurs: Epilepsi, utviklingshemming og autisme. 12. og 13. september 2019

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 12.09.2019-13.09.2019, Spesialsykehuset for epilepsi - SSE

To-dagers kurs for helsepersonell om epilepsi, utviklingshemming og autisme.

Illustrasjonsfoto til kurset om epilepsi, utviklingshemming og autisme

Et kurs i regi av undervisningsenheten og regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Spesialsykehuset for epilepsi

Kursinnhold: Kurset tar for seg ulike sider ved diagnostisering, behandlingsmuligheter, legemiddelhåndtering, praktiske råd og pedagogiske utfordringer. Foreleserne kommer fra mange ulike profesjoner innen epilepsiomsorgen.

Målgruppe: Personell med 3-årig høgskoleutdanning som arbeider i rehabiliterings-, pleie- og omsorgstjenesten eller skolehelsetjenesten. Åpent for andre faggrupper.

Godkjenning: Kurset er godkjent av Norsk sykepleierforbund (NSF) som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 12 timer.

Kursavgift: kr. 2 500,- som inkluderer enkel lunsj.

KURSET ER FULLTEGNET. Tilsvarende kurs blir satt opp 5. og 6. mars 2020

Spørsmål: Ta kontakt på tlf.: 67 50 14 77 for ytterligere opplysninger.

Når og hvor

Dato
12.09.2019-13.09.2019 
Klokkeslett
08:30-14:45
Sted
SSE Sandvika
Spesialsykehuset for epilepsi, undervisningspaviljongen (bygg D1), G.F. Henriksens vei 98, Sandvika
 
Arrangør
Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)
 

12. september 2019
08.30 - 09.00 Registrering og kaffe

09.00 – 09.10 Velkommen til SSE. Undervisningsleder Ellen Kjendbakke og leder av Reg. kompetansetjeneste for epilepsi og autisme Iren Larsen

09.10 – 10.00 Epilepsi. Forekomst og diagnostisering. Overlege Kari Modalsli Aaberg

10.00 – 10.15 Pause

10.15 – 11.15 Anfallsklassifisering med videodemonstrasjon. Overlege Hrisimir Kostov

11.15 - 11.35 Tjenester, ytelser. Samarbeid på tvers. Sosionom Ida Otterdal Ofrim

11.35 - 12.20 Lunsj

12.20 - 13.20 Utviklingshemming, autisme og hverdagsvansker. Sykepleier Trine Lise Bakken

13.20 - 13.30 Pause

13.30 – 14.15 Behandling av epilepsi. Overlege Erik Sætre

14.15 – 14.30 Pause (kaffe/kake)

14.30 – 14.50 Case Barn med PU og autisme. Sykepleier Iris Salicath

14.50 - 15.10 Pedagogiske utfordringer og kommunikasjonsverktøy. Pedagog Torhild L. Olsen

15.10-15.30 Skadeforebyggende tiltak. Spesial ergoterapeut Torill H. Sørensen.

13. september 2019

08.30 - 09.10 Epileptiske syndromer og syndromer forbundet med epilepsi og utviklingshemming. Overlege Caroline Lund

09.10-09.30 Sjeldne diagnoser og Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser. Sykepleier Ine Cockerell

09.30 – 09.45 Pause

09.45 – 10.05 Fysisk aktivitet. Fysioterapeut Irene Hauge

10.05– 10.50 Nevrokognitiv fungering hos personer med epilepsi og autismespekterforstyrrelser. Psykolog Ylva Østby

10.50– 11.05 Pause

11.05 - 11.35 Hva skjer med legemidlet i kroppen min? Farmasøyt Ellen S. Risvoll

11.35 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13.30 Anfallsobservasjon og praktiske råd. Anfallskuperende behandling. Vernepleier Siri Natvig og Iren Larsen

13.30 – 13.45 Pause (kaffe/kake)

13.45 – 14.05 Ketogene dietter. Klinisk ernæringsfysiolog Kathrine Cammermeyer Haavardsholm

14.05 – 14.25 PNES. Psykiatrisk sykepleier Hilde Karterud

Avslutning og kursbevis.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.