Kurs: Epilepsi, utviklingshemming og autisme. 12. og 13. september 2019

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 12.09.2019-13.09.2019, Spesialsykehuset for epilepsi - SSE

To-dagers kurs for helsepersonell om epilepsi, utviklingshemming og autisme.

Illustrasjonsfoto til kurset om epilepsi, utviklingshemming og autisme

Et kurs i regi av undervisningsenheten og regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Spesialsykehuset for epilepsi

Kursinnhold: Kurset tar for seg ulike sider ved diagnostisering, behandlingsmuligheter, legemiddelhåndtering, praktiske råd og pedagogiske utfordringer. Foreleserne kommer fra mange ulike profesjoner innen epilepsiomsorgen.

Målgruppe: Personell med 3-årig høgskoleutdanning som arbeider i rehabiliterings-, pleie- og omsorgstjenesten eller skolehelsetjenesten. Åpent for andre faggrupper.

Godkjenning: Kurset er godkjent av Norsk sykepleierforbund (NSF) som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 12 timer.

Kursavgift: kr. 2 500,- som inkluderer enkel lunsj.

Bindende påmelding innen 01.09.19.

Meld deg på via denne lenken:
https://response.questback.com/oushf/kursepilepsi-september19

Oppgi navn, stilling, fakturaadresse samt e-postadresse.

Spørsmål: Ta kontakt på tlf.: 67 50 14 77 for ytterligere opplysninger.

Når og hvor

Dato
12.09.2019-13.09.2019 
Klokkeslett
08:30-14:45
Sted
SSE Sandvika
Spesialsykehuset for epilepsi, undervisningspaviljongen (bygg D1), G.F. Henriksens vei 98, Sandvika
 
Arrangør
Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)
 

12. september 2019
08.30 - 09.00 Registrering og kaffe

09.00 – 09.10 Velkommen til SSE. Undervisningsleder Ellen Kjendbakke og leder av Reg. kompetansetjeneste for epilepsi og autisme Iren Larsen

09.10 – 10.00 Epilepsi. Forekomst og diagnostisering. Overlege Kari Modalsli Aaberg

10.00 – 10.15 Pause

10.15 – 11.15 Anfallsklassifisering med videodemonstrasjon. Overlege Hrisimir Kostov

11.15 - 11.35 Tjenester, ytelser. Samarbeid på tvers. Sosionom Ida Otterdal Ofrim

11.35 - 12.20 Lunsj

12.20 - 13.20 Utviklingshemming, autisme og hverdagsvansker. Sykepleier Trine Lise Bakken

13.20 - 13.30 Pause

13.30 – 14.15 Behandling av epilepsi. Overlege Erik Sætre

14.15 – 14.30 Pause (kaffe/kake)

14.30 – 14.50 Case Barn med PU og autisme. Sykepleier Iris Salicath

14.50 - 15.10 Pedagogiske utfordringer og kommunikasjonsverktøy. Pedagog Torhild L. Olsen

15.10-15.30 Skadeforebyggende tiltak. Spesial ergoterapeut Torill H. Sørensen.

13. september 2019

08.30 - 09.10 Epileptiske syndromer og syndromer forbundet med epilepsi og utviklingshemming. Overlege Caroline Lund

09.10-09.30 Sjeldne diagnoser og Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser. Sykepleier Ine Cockerell

09.30 – 09.45 Pause

09.45 – 10.05 Fysisk aktivitet. Fysioterapeut Irene Hauge

10.05– 10.50 Nevrokognitiv fungering hos personer med epilepsi og autismespekterforstyrrelser. Psykolog Ylva Østby

10.50– 11.05 Pause

11.05 - 11.35 Hva skjer med legemidlet i kroppen min? Farmasøyt Ellen S. Risvoll

11.35 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13.30 Anfallsobservasjon og praktiske råd. Anfallskuperende behandling. Vernepleier Siri Natvig og Iren Larsen

13.30 – 13.45 Pause (kaffe/kake)

13.45 – 14.05 Ketogene dietter. Klinisk ernæringsfysiolog Kathrine Cammermeyer Haavardsholm

14.05 – 14.25 PNES. Psykiatrisk sykepleier Hilde Karterud

14.25 – 14.45 Glede og fritid. Fritidsleder Tor Arne Holmseth

Avslutning og kursbevis.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.