Kurs for familier med barn med sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende , 19.11.2018-23.11.2018 , Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

Ukeskurs for familier som har barn med en epilepsidiagnose Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser har ansvar for.

Vi inviterer til ukeskurs for familier som har barn med en av diagnosene kompetansesenteret har ansvaret for.

Målgruppe:

familier som ikke har deltatt på familiekurs i regi av senteret tidligere, og som har barn i aldersgruppen 0-18 år.

Sted:

Frambu, Sandbakkvn. 18, 1404 Siggerud

Innhold:

  • diagnosespesifikk informasjon i separate grupper
  • informasjon om epilepsi
  • eget opplegg for søsken
  • møte andre familier som har barn med en sjelden diagnose
  • bygge nettverk og dele erfaringer
  • høre og snakke om hvordan tilrettelegge for en god hverdag

Økonomiske forhold:

  • familiekurset er gratis
  • reise dekkes av Pasientreiser og må søkes av den enkelte
  • det ytes opplæringspenger etter gjeldene regler

Begrenset antall plasser på kurset.

Mer informasjon:

Invitasjon - familiekurs 19. - 23. november 2018

Søknadsskjema - familiekurs 19. - 23. november 2018


Når og hvor

Dato
19.11.2018-23.11.2018 
Klokkeslett
Mandag 19. november kl 10.00 - fredag 23. november kl 12.15
Sted
Frambu, Sandbakkvn. 18, 1404 Siggerud
 
Arrangør
Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser
 
Kontakt
tlf: 67 50 11 95 eller 67 50 13 50
e-post: kompetansesenter-sse@ous-hf.no
 
Mer informasjon
Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser  
kompetansesenter-sse@ous-hf.no
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.