Kurs for hjertesyke gravide

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende , 23.11.2018 , Kardiologisk avdeling, Fødeavdelingen

Kurs for pasienter med hjertesykdom, som er eller har vært gravid og deres pårørende.

Nasjonal behandlingstjeneste for hjertesyke gravide samarbeider med Foreningen for voksne med medfødt hjertefeil og Lærings- og mestringssenteret om et kurstilbud til pasienter med medfødt hjertefeil, og annen hjertesykdom ved gjennomgått svangerskap. 

Mange pasienter med medfødt hjertefeil eller annen hjertesykdom har behov for å vite mer om sykdom og behandling i forbindelse med graviditet, samt  møte andre i samme situasjon.

På kurset legges det opp til gruppesamtaler med plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Vårt tverrfaglig team bidrar med sin kunnskap og en erfaren bruker deler sin erfaringer.

Temaer:

  • Forventninger til kurset
  • Brukererfaring
  • Oppfølging i graviditet
  • Fødsel og Barseltid på Rikshospitalet
  • Informasjon om sykdommen og behandling
  • Prevensjon og planlegging
  • Rettigheter
  • Mestring

Påmeldingsfrist 14.oktober

Påmelding sendes til epost: lmskkt@ous-hf.no

eller

Oslo universitetssykehus HF
Rikshospitalet
Lærings-og mestringssenteret
Postboks 4950, Nydalen
0424 Oslo

Eventuelle kostnader:

 Egenandel (gjelder kun pasient) Kr 345,-. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale.

 Reise- og oppholdsutgifter

 Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter. 
 Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel   
 kr 298,- tur/retur.

 Overnatting: Pasientreiser dekker  kr 565,- + kr 220,- for kost pr person pr døgn.
 Ta kontakt med Pasientreiser i forkant av kurset: www. pasientreiser.no, tlf: 05515.
 

 Dersom du/dere trenger overnatting på hotell må dere ordne dette selv. 
 Tips: Pasienthotellet på Rikshospitalet, Norlandia Hotell, tlf 23252400, 
 Olympiatoppen sportshotell tlf 22025735,
 Norlandia hotell Karl Johan, tlf 23161700, evt prøv andre hotell.


Når og hvor

Dato
23.11.2018 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
Rikshospitalet
  
Arrangør
Kardiologisk avdeling, Fødeavdelingen
Foreningen for voksne med medfødt hjertefeil 
Kontakt
Guro Skottene
v/ Lærings- og mestringssenteret, Tlf.: 23070820
Anne Skeide
Kontaktsykepleier for Guch
Kardiologisk avdeling, tlf: 23073867
Siri Kløve
Jordmor Kvinneklinikken, tlf:23072640                                   
 
Mer informasjon
lmskkt@ous-hf.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.