Kurs for levertransplanterte og deres pårørende

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 26.03.2020-27.03.2020

Mange levertransplanterte og deres pårørende har behov for større kunnskap etter transplantasjonen. På kurset treffer du andre i samme situasjon og det er stor mulighet for diskusjon i plenum og i gruppesamtaler.

Avdeling for transplantasjonsmedisin samarbeider med Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT) og Lærings- og mestringssenteret (LMS) om et kurstilbud til pasienter som er levertransplanterte og deres pårørende.

Et tverrfaglig team bidrar med sine fagkunnskaper og erfarne brukere (pasienter) deler sin erfaringskunnskap.

Det legges opp til gruppesamtaler og plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Kurset går over to dager. Dag 1 fra 10:00-15:50. Dag 2 fra 09:00-15:20

Temaer på kurset vil være: Brukerinnlegg, fysisk aktivitet og trening, kost og ernæring, informasjon om LNT, sykdom og behandling, mestring i hverdagen, psykisk helse og normale psykiske reaksjoner i forbindelse med sykdom, hudforandringer hos organtransplanterte og gruppesamtaler.

Når og hvor

Dato
26.03.2020-27.03.2020 
Klokkeslett
10:00-15:20
Sted
Rikshospitalet, Lærings- og mestringssenteret
  
Kontaktinformasjon
For mer informasjon kontakt Helene J. Haugland ved LMS på tlf: 23 07 08 20 eller Mari Skage ved Nyre og gastro sengepost på tlf: 23 07 06 60

Påmelding på epost til: Lmskkt@ous-hf.no
 
Mer informasjon
Lmskkt@ous-hf.no  
Fant du det du lette etter?