HELSENORGE

Kurs for pårørende om Huntingtons sykdom

Senter for sjeldne diagnoser inviterer pårørende til kurs om Huntingtons sykdom. Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap om hvordan du kan mestre hverdagen med Huntingtons sykdom i familien.

I samarbeid med Landsforeningen for Huntingtons sykdom har vi kommet fram til at disse temaene kan være aktuelle:

  • Medisinsk informasjon og ny forskning
  • Barn som har en forelder med Huntingtons sykdom
  • Hvordan pårørende kan håndtere utfordringer ved sykdommen
  • Hvor kan den syke og de pårørende få hjelp og støtte?
  • Møte med en pårørende

Kurset er todelt

Del 1

Mellom 21. oktober og 12. november ser du innledende nettpresentasjoner hjemmefra. Du kan bruke egen datamaskin, nettbrett eller smarttelefon. Tidsbruk: 1-2 timer.

Presentasjonene blir lagt ut på denne siden fra fra 21. oktober.

Del 2

14.—15. november deltar du på en samling på Gardermoen sammen med de andre kursdeltakerne. Kursprogrammet vil bygge på nettpresentasjonene (se under her) og de andre temaene. Det vil være dialog, forelesninger og erfaringsdeling i grupper.


Utfordringer i hverdagen ved personlighetsendring og kognitiv svikt
v/Lisbeth Fekete (9 min.)

Hvem er målgruppen?
Kurset er for voksne i en nær relasjon til en som har Huntingtons sykdom, og som selv ikke har diagnosen. Det er et begrenset antall plasser. De som ikke har deltatt på tilsvarende kurs tidligere, blir prioritert.

Frist for å søke er 19. september. Du får beskjed om du har kommet med på kurset i begynnelsen av oktober.

Her er lenke til søknadsskjemaet (PDF)

Økonomi

Kurset og oppholdet er gratis og reiseutgifter dekkes. De som kommer med på kurset får mer informasjon om dette. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke. Du kan for eksempel søke arbeidsgiver om ferie, avspasering eller velferdspermisjon med eller uten lønn.

Tolk

Kurset holdes på norsk. Kryss av i søknadsskjemaet hvis du trenger tolk.
Du får beskjed om du har kommet med på kurset i begynnelsen av oktober.

Spørsmål?

Du kan ringe oss hvis du lurer på noe om kurset, eller om noe som har med din situasjon å gjøre.Fant du det du lette etter?