HELSENORGE

Mestringskurs for slagrammede og deres pårørende

Kurset går over fire fredagerdager: 14. april. 21. april, 28, april og 5. mai, alle dager kl . 11:00 -14:00.  Når du melder deg på kurset, melder du deg på alle dagene.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Kurset krever henvisning fra lege, og du må melde deg på. Henvisning er ikke nødvendig hvis du ble påmeldt kurset da du var inneliggende eller henvist av lege ved poliklinikk. Gi beskjed ved påmelding om du har med pårørende. Frist for påmelding/henvisning: 5.april

Påmelding og henvisning sendes elektronisk eller pr post til:

Oslo universitetssykehus, Geriatrisk avdeling

Enhet for Dagbehandling, "Mestringskurs slag"

pb4956 Nydalen

0424 Oslo Innhold i kurset:

  • Medisinske forhold etter hjerneslaget v/lege
  • Presentasjon av foreningene LHL Hjerneslag og Afasi, Slagrammedes forening i Oslo
  • Skjulte vansker og utfordringer i hverdagen etter hjerneslaget v/ergoterapeut
  • Almas hus presenterer seg
  • Hvilke muligheter og rettigheter har jeg etter hjerneslaget v/sosionom
  • Pårørendeperspektivet etter hjerneslaget v/LHL Hjerneslag og Afasi
  • Føleleser, selvbilde og samliv v/psykolog
  • Fysisk ttrening etter hjerneslag v/fysioterapeut
  • Logopedens rolle v/logoped
  • Anbefalt kosthold til slagrammede v/klinisk ernæringsfysiolog

Læringstilbudet er utviklet i et samarbeid mellom LHL Hjerneslag og Afasi, Slagrammedes forening i Oslo, Enhet for rehabilitering og Lærings- og mestringssenteret i Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus

Du er velkommen til å ta med en av dine pårørende, dette må stå i henvisningen og opplyses om ved påmelding

Kursavgift: Kurset koster en egenandel, dvs kr. 375. Frikort gjelder. Gratis for pårørende

Fant du det du lette etter?