Kurs for slagrammede og pårørende

Mestringskurset går over fire fredager: 9., 16., 23. og 30. oktober

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Kurset krever henvisning fra lege, og du må melde deg på. Henvisning er ikke nødvendig hvis du ble påmeldt da du var inneliggende, eller henvist av lege på poliklinikk. Gi beskjed ved påmelding hvis du skal ha med pårørende.

Frist for mottatt påmelding og henvisning: 16.september

Påmelding og henvisning sendes elektronisk eller pr post til:

Henvisningsmottaket, Oslo universitetssykehus

Geriatrisk avdeling, Mestringskurs Slag

Enhet for Dagbehandling

Pb 4956 Nydalen

0424 Oslo

Viser ellers til utfyllende informasjon i invitasjonsbrevet


Program:

Fredag 9. oktober kl 11:00 -13:30

  • Medisinske forhold etter slaget v/lege
  • Presentasjon av foreningene Afasiforeningen og Slagforeningen i Oslo

Fredag 16.oktober kl 11:00 - 13:30

  • Skjulte vansker og utfordringer i hverdagen etter hjerneslaget v/ergoterapeut
  • Hvilke muligheter og rettigheter har jeg etter hjerneslaget? v/sosionom

Fredag 23. oktober kl 11:00 - 13:30

  • Fysisk trening etter hjerneslaget v/fysioterapeut
  • Anbefalt kosthold til slagrammede med og uten svelgevansker v/ klinisk ernæringsfysiolog og logoped

Fredag 30. oktober kl 11:00 - 13:30

  • Kommunikasjonsvansker etter hjerneslaget v/Afasiforeningen
  • Følelser, selvbilde og samliv v/psykolog

Læringstilbudet er utviklet i et samarbeid mellom Afasiforeningen og Slagforeningen i Oslo, Enhet for rehabilitering og Lærings- og mestringssenteret i Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus

Annet: Du og din pårørende må være friske når dere kommer, og grunnet Corona-situasjonen må vi stille deg/dere endel spørsmål før du/dere kommer inn. Møt derfor i  god tid - helst 30 minutter før kurset starter.

Fant du det du lette etter?