HELSENORGE

Kurs for personer med søvnsykdommen Kleine-Levin syndrom

NevSom inviterer personer med Kleine-Levin syndrom (KLS) med pårørende til tre dagers opplærings- og brukerkurs i Lillestrøm i september.  Her vil du møte andre i samme situasjon, lære om sykdommen, og få nyttig informasjon om rettigheter og muligheter

Kleine-Levin syndrom (KLS) er en svært sjelden søvnsykdom som fører til lange perioder med søvn og endret atferd, med normal fungering mellom søvnperiodene. KLS er en svært sjelden og sammensatt nevrologisk sykdom (hjernesykdom). Personer med KLS har tilbakevendende sykdomsepisoder med svært mye søvn (hypersomni), opptil 20 timer i døgnet og som varer i dager til uker. Les mer om KLS her.

På programmet: 

  • Om Kleine-Levine syndrom, symptomer, diagnostikk, behandling og oppfølging 
  • Hvordan best takle søvnepisode 
  • Tilrettelegging i skole/arbeid 
  • Gruppesamtaler 
    • For pasienter 
    • For pårørende 
  • Søvnforeningen 

Det blir også tid til å bli kjent med de andre på kurset.  

Fant du det du lette etter?