HELSENORGE

Stemplet for livet? Nye muligheter for behandling av mennesker med antisosial personlighetsforstyrrelse

 

Ung gutt med rød hettegenser sitter alene i en mørk bakgate 

Forståelsen av utvikling, diagnostikk og behandling av personlighetsforstyrrelser har endret seg. Behandlingsoptimismen har økt der det er satset mest.

Tiden er inne for å rette søkelyset mot en forsømt pasientgruppe innen psykisk helsevern, mennesker med diagnosen antisosial personlighetsforstyrrelse.

Vi inviterer deg til å bli med oss å utforske:

  • Mangfoldet blant menneskene som får diagnosen antisosial personlighetsforstyrrelse
  • Hvordan kan oppvekstforhold belyse over dagens vansker?
  • Nye muligheter for behandling
  • Erfaringer fra behandling

Fagdagen avsluttes med en panelsamtale.

Målgruppe:

Kurset er for helsepersonell som arbeider med personer som strever med antisosial personlighetsproblematikk, som ønsker å forbedre sin faglige kompetanse og få økt trygghet i møte med pasientgruppen.

Kurset er godkjent som 6 timer vedlikeholdskurs for psyklogspesialister.
Det er søkt godkjenning fra Den Norske Legeforeningen. 

Programmet: 

– Antisosial PF, narsissisme og psykopati – historiske linjer, forståelse og grenseoppganger v/ Sigmund Karterud


 

Portrettbilde av Sigmund Karterud

Sigmund Karterud er professor i psykiatri, tidligere ved Universitetet i Oslo, og tidligere avdelingsoverlege og forskningsleder ved Seksjon for personlighetspsykiatri, Oslo universitetssykehus. Karterud har stiftet og ledet Institutt for mentalisering.

Han er også tidligere læreanalytiker ved Institutt for gruppeanalyse og stifter av Forum for selvpsykologi. Han er forfatter av en lang rekke vitenskapelige artikler og lærebøker om gruppeanalyse og gruppepsykoterapi, selvpsykologi, personlighet og personlighetsforstyrrelser og mentaliseringsbasert terapi.

Siste utgivelser er «Personlighetspsykiatri» (med Øyvind Urnes og Theresa Wilberg) (2017), «Personlighet» (2017), «Mentaliseringsbasert terapi (MBT)» (med Espen Folmo og Mickey Kongerslev) (2020) og «Personlighetsfokusert terapi» (2022). Karterud driver nå privat praksis med individual- og gruppeterapier, veiledning og undervisning.

– Antisosial PF i et tilknytningsperspektiv v/ Peder Nørbech

Portrettbilde av Peder Nørbech


 Peder Nørbech er utdannet psykolog med spesialitet i klinisk voksenpsykologi.  Han har primært arbeidet med behandling og utredningsoppgaver i spesialisthelsetjenesten, innen fengsels og sikkerhetspsykiatri. Han har en særlig interesse for alvorlig personlighetsproblematikk, og sammenhengen mellom traume, tilknytningsstil og vold. 


 

– Kvinner med antisosial PF – erfaringer fra terapi i fengsel v/ Thale Bostad og Ani E. Vik

Ani Elise Pilavian Vik

Portrett av Ani E.P Vik

Ani Elise Pilavian Vik er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2009. Hun er spesialist i familiepsykologi og holder for tiden på med å fullføre spesialiteten i voksenpsykologi. Hun har erfaring fra kommunalt og statlig barnevern med behandling av ungdom med alvorlige atferdsvansker og med familieterapeutisk arbeid i familier hvor det forekommer vold og omsorgssvikt. Hun har vært ansatt ved Fengselspsykiatrisk poliklinikk, OUS, siden januar 2018, hvor hun har jobbet med utredning og behandling av mannlige innsatte i Oslo fengsel og med kvinner innsatt ved Bredtveit fengsel.

Hun har for tiden permisjon fra poliklinikken og arbeider ved akuttpsykiatrisk avdeling v/ Ullevål sykehus, OUS.

Thale K. Bostad

Portrett av Thale K. Bostad

Thale K. Bostad ble utdannet cand psychol ved Universitetet i Oslo i 2003 og psykologspesialist i voksen klinisk 2010.

Startet arbeid som psykolog ved Porsgrunn DPS, Sykehuset Telemark i 2003 og jobbet der med allmenn psykisk helsevern samt rusproblematikk og personlighetsproblematikk. Har også jobbet ved Allmennpsykiatrisk avdeling, lokal sikkerhet på Dikemark, OUS og ved Øvre Romerike BUP. Startet i 2007 som psykolog ved Fengselspsykiatrisk poliklinikk, OUS og har der jobbet med kvinner og menn samt ungdom innsatt i fengsel. Skrev spesialistoppgave om kvinner og psykopati.

Hun har vært enhetsleder ved Fengselspsykiatrisk poliklinikk siden 2019.

– Møte med antisosial PF i TSB – Erfaringer fra en pågående pilot-studie v/Katharina Morken, Therese Morvik og Morten Øvrebø

Katharina T.E Morken

Portrett av Katharina T.E Morken


 Phd Katharina T.E Morken er førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen og seniorforsker i avdeling for rusmedisin Haukeland Universitetssykehus. Hun har forsket på MBT for pasienter med samtidig rus og personlighetsforstyrrelse og er nå prosjektleder på en pilot studie hvor MBT undersøkes for pasienter med antisosial personlighetsforstyrrelse. Hun har skrevet bokkapitler og artikler om MBT-RUS og er også erfaren MBT veileder spesielt rettet inn mot personlighetsforstyrrelser med samtidig rusproblematikk.

 

Therese Morvik

Portrett av Therese Morvik


 

Therese Morvik er klinisk sosionom og har jobbet med rusmiddelproblematikk siden 1999. Hun har jobbet som poliklinisk behandler og gruppeterapeut i Bergenklinikkene/AFR siden 2004. Hun har utdanning i flere forskjellige behandlingsmetoder, men har siden 2015 jobbet som individual-  og gruppe terapeut i MBT- teamet i Helse Bergen, avdeling for rusmedisin.

 

Morten Øvrebø

Portrettbilde av Morten Ørebø


 Morten Øvrebø er psykologspesialist ved Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen. Han har jobbet med MBT for samtidig rus og personlighetsforstyrrelse siden 2015 og er med i flere forskningsprosjekter på behandling av denne pasientgruppen. Han har jobbet som teamleder og har lang erfaring med veiledning av psykologer og institusjoner i mentaliseringsbasert behandling. Per tid jobber han blant annet som gruppeterapeut og forsker på behandling av mannlige pasienter med samtidig ruslidelse og antisosial personlighetsforstyrrelse.

 

– Who should we treat and who should we exclude from therapy? Suggestions for the future v/ Jessica Yakeley
– Clinical experiences from MBT to patients with antisocial PD v/ Jessica Yakeley

Portrett av Jessica Yakeley

Jessica Yakeley har lang erfaring som psykiater i fengsels- og sikkerhetspsykiatrien. Hun er direktør for Portman Clinic, leder for medisinsk utdanning, Tavistock og Portman NHS Foundation Trust. I tillegg er hun stipendiat i British Psychoanalytic Society og redaktør av tidsskriftet Psychoanalytic Psychotherapy.

Jessica har spesielt interessert seg for antisosial personlighetsforstyrrelse (ASPD), vold, voldsrisiko og parafili. Hun engasjerer seg også for psykodynamisk metoder i undervisning om relasjonen mellom lege/terapeut og pasient.

Yakeley har publisert en rekke fagfellevurderte artikler, bokkapitler og bøker, inkludert Working with violence – A contemporary psychoanalytic approach; Psychoanalytic Perspectives on Fundamentalism, Radicalisation and Terrorism; and Learning About Emotions in Illness.

Hun har i flere år ledet utviklingen av et nasjonalt behandlingsprogram i England. Utviklingsarbeidet er en del av stor randomisert multisenter studie av MBT for antisosial personlighetsforstyrrelse.  

– Møte med det antisosiale i terapirommet: Panelsamtale med Peder Nørbech, Katharina Morken Therese Morvik og Morten Øvrebø

Vi avslutter dagen med panelsamtale ledet av Kjetil Bremer.

 

Program: Last ned program her

Pris: 2 200,-
Gruppe? Vi har egen grupperabatt til grupper med over ti personer. Kontakt Åse-Line for mer informasjon.
aasbal@ous-hf.no 
Sted: Digitalt
Påmelding: 

Klikk her for å melde deg på

Nytt fra NAPP

Fant du det du lette etter?