HELSENORGE

Kurs: Forståelse og behandling av unnvikende- og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

 

Bilde av en fortvilt mann

Kurset 24.-25. august er avlyst til fordel for Kurs: Utredning av personlighetsforstyrrelser ved SCID-5-PF - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no).

Velkommen til digitalt kurs om Forståelse og behandling av unnvikende personlighetsforstyrrelse og Generalistmodell forbehandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

Kursdagene gir deg kunnskap om hvordan forstå, møte og tilrettelegge behandling for pasienter med personlighetsforstyrrelser. Du lærer også terapeutiske tips i møte ulike utfordringer som kan oppstå underveis i behandlingsforløpet.

Du kan melde deg på den ene eller begge kursdagene.

Forståelse og behandling av unnvikende personlighetsforstyrrelse

Første kursdag gir deg en innføring i en pasientgruppe som alt for lenge har kommet i skyggen – i skolen, samfunnet, klinisk forskning og behandling – unnvikende personlighetsforstyrrelse.

Lidelsen er hyppig, kan innebære mye skjult lidelse og kan medføre stort funksjonstap. Det å kunne gjenkjenne denne problematikken og tilby effektiv behandling tidlig, bidrar til å bedre prognosen.

Du får et oppdatert innblikk i hvordan vi kan forstå og tilrettelegge behandlingen. Du lærer om:

  • Utvikling av lidelsen og dimensjonale modeller

  • Gjenkjenne og kartlegge unnvikende personlighetsforstyrrelse

  • Terapeutisk holdning og intervensjoner (med videoeksempel)

  • Eksempel på spesialisert behandling; Metakognitiv interpersonlig terapi (MIT) 

  • Kursdagen avsluttes med drøfting av kliniske implikasjoner.

Generalistmodell for behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Andre kursdag gir deg en innføring i generalistmodellen, «Good Psychiatric Management, GPM» - for behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (EUPF), utviklet av John Gundersen.

Generalistmodellen har vist seg å ha god effekt på emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og står sentralt for å sikre god behandling til flere. Den er basert på individual behandling, er mindre omfattende enn de spesialiserte behandlingsmodellene, og kan dermed være enklere å benytte og implementere. Slik gir den en mulighet til å hjelpe flere med mindre ressurser.

Du får en innføring i de viktigste behandlingsprinsippene i behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Du lærer om;

  • Patologiforståelse og etablerte terapeutiske metoder

  • Terapeutiske rammer og prinsipper

  • Håndtering av kriser og suicidalitet

  • Betydningen av team, kollegial veiledning og håndtering av motreaksjoner.

Målgruppe:

Kursets innhold er tilpasset psykoterapeuter som jobber med pasientgruppen og som ønsker å forbedre sin faglige kompetanse og øke sin trygghet i terapeutrollen. Du er også velkommen til å delta dersom du er spesielt interessert i temaet. 

Dato: 24.-25- august 2023

Pris:
En kursdag: 2 000,-
Begge kursdagene: 2 800,-
Student en kursdag: 350,-
Student begge kursdager: 500,-

Gruppe med over 10 personer? Kontakt oss for mer informasjon om rabatt: napp@ous-hf.no

Digital kurstilgang gir deg muligheten til å følge kurset direkte og delta i dialog via chatfunksjonen. Opptak blir ikke tilgjengelig i etterkant av kurset.

Hver kursdag er søkt godkjent som 6 timer i spesialistenes etterutdanning av Den Norske legeforening og som 6 timer videreutdanning av Norsk Psykologforening. Deltakelse begge dager er søkt godkjent som 12 timer.

Betaling:

Velg mellom kortbetaling eller faktura. Ved fakturering påløper et fakturagebyr på 150,-.

Ønsker du faktura til helseforetak tilknyttet Helse Sør-Øst? NB: Gjelder kun offentlige helseforetak. 
Klikk her for påmelding med faktura innen Helse Sør-Øst

Student? Få rabattkode ved å send oss kopi av studentbeviset ditt og om du skal være med en eller begge kursdagene til napp@ous-hf.no 


Påmelding for faktura eller kortbetaling 

Program 24. august: Forståelse og behandling av unnvikende personlighetsforstyrrelse

08.45 Pålogging
09.00 Definisjon, diagnostikk, dimensjonale modeller – DSM-5-AMPD og ICD-11, differensialdiagnostikk
10.00 Pause
10.15 Klinisk fremtoning og teoretisk forståelse
11.00 Pause
11.15 Forts. differensialdiagnostikk og utvikling (temperament, tilknytning, sosiale erfaringer)
12.00 Lunsj
12.45 Fokusert og tilpasset terapeutisk tilnærming. Behandlingsplan og målsetninger
13.45 Pause
14.00 Eksempel på tilrettelagt behandling for UvPF; om metakognitiv interpersonlig terapi ved Follo DPS
14.45 Pause
15.00 Drøfting av kliniske implikasjoner
15.30 Slutt

Program 25. august: Generalistmodel for behandling av personlighetsforstyrrelse

08.45 Pålogging
09.00 Utredning, patologiforståelse og diagnose
09.45 Pause
10.00 «Spesialiserte behandlingsprogram» og «Generalist modeller»
10.30 Pause
10.45 Terapeutiske prinsipper og rammer
11.30 Lunsj
12.15 Håndtering av kriser og suicidalitet
13.15 Pause
13.30 Overføring, motoverføring og kollegial veiledning
14.15 Pause
14.30 Drøfting av kliniske problemstillinger
15.30 Slutt 


Fant du det du lette etter?