HELSENORGE

Kurs i avansert lindrende behandling (Nivå C) for sykepleiere 18. - 19. mai 2022

 

Photo: VisitOslo  

«Å jobbe kunnskapsbasert og pasientsentrert i palliasjon»

Vi har gleden av å invitere til kurs i avansert lindrende behandling (Nivå C) for sykepleiere. Hensikten med dagen er å gi oppdatert kunnskap innen fagområdet, og å knytte nettverk og gi inspirasjon til å arbeide med fagutvikling på egen arbeidsplass. 

Kurset er godkjent av Norsk sykepleierforbund (NSF) som meritterende til godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie / spesialsykepleie med totalt 11 timer.

MÅLGRUPPE

Erfarne sykepleiere med aktuell videreutdanning, eller som kan vise til minimum 5 års erfaring fra arbeid med pasienter med behov for lindrende behandling, i sykehus/kommunehelsetjenesten.

STED

Hybridløsning: Fysisk oppmøte ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, Kreftsenteret bygg 11. Auditorium 1. etg. eller digitalt via Norsk Helsenett

PRIS

Deltakeravgift fysisk/digitalt: kr. 1000,-

Programmet

Fant du det du lette etter?