HELSENORGE

Kurs i avansert palliasjon for sykepleiere 23. - 24. april 2024

Omsorg, behandling og samarbeid i et komplekst pasientforløp

Photo

Vi har gleden av å invitere til kurs i avansert palliasjon for sykepleiere.  Hensikten med kurset er å gi oppdatert kunnskap innen fagområdet, knytte nettverk og gi inspirasjon til å arbeide med fagutvikling på egen arbeidsplass. Overordnet tema for dagene er Omsorg, behandling og samarbeid i et komplekst pasientforløp, der vi følger et fiktivt case; Kari på 43 år. Obs! Samme program som 2023 da det i år var mange kvalifiserte søkere som dessverre ikke fikk plass.

Kurset er tellende til Norsk Sykepleierforbund (NSF) for godkjenning som spesialist i klinisk sykepleie/spesialsykepleie med totalt 11 timer.

MÅLGRUPPE

Erfarne sykepleiere med relevant videreutdanning, eller som kan vise til minimum 5 års erfaring fra arbeid med pasienter med behov for palliasjon, både på sykehus og i kommunehelsetjenesten.

Påmelding

Lenke til påmelding legges ut høsten 2023
Sett av dagene

Program

Kommer senere

Fant du det du lette etter?