HELSENORGE

Kurs i avansert palliasjon for sykepleiere 25. – 26. april 2023

 

Photo

Vi har gleden av å invitere til kurs i avansert palliasjon for sykepleiere. Hensikten med kurset er å gi oppdatert kunnskap innen fagområdet, knytte nettverk og å gi inspirasjon til å arbeide med fagutvikling på egen arbeidsplass. Kurset søkes som tellende til Norsk Sykepleierforbund (NSF) for godkjenning som spesialist i klinisk sykepleie/spesialsykepleie.

Målgruppe 

Erfarne sykepleiere med relevant videreutdanning, eller som kan vise til minimum 5 års erfaring fra arbeid med pasienter med behov for palliasjon, på sykehus og/eller i kommunehelsetjenesten.

Pris

Kursavgift kr 1 000 

Faktura på kursavgift sendes separat. I tillegg kommer utgifter som betales på hotellet:

Helpensjon m/enkeltrom (inkludert dagpakker, overnatting i enkeltrom og middag), kr 2630,- per pers.
Dagpakke 25.-26. april (inkludert middag uten overnatting), kr. 1980,- per pers.
Dagpakke 25. april og 26. april, kr. 1300,- per pers.

Program

Programmet
Fant du det du lette etter?