Kurs i bruk av feedback-verktøy

Kurs, Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer anbefaler å ta i bruk feedbackverktøy. Dagskurset gir deg innsikt i hvordan å ta slike verktøy i bruk i rus- og avhengighetsbehandling (TSB).

Læringsmål:
•Få kunnskap om hva feedbackverktøy er
•Vite hvorfor vi bør bruke feedbackverktøy i rusbehandling
•Kjenne til innvendinger og kritikk av feedbackverktøy
•Ha kjennskap til potensialet feedbackverktøy har i utviklingen av tjenestetilbudet
•Vite hva som skal til for å implementere og vedlikeholde feedbackverktøy i en TSB-enhet

Målgruppe
Nøkkelpersonell i posisjon til å påvirke og/eller foreta beslutning om å ta i bruk feedbackverktøy ved en TSB-enhet (ledere, fagledere, fagutviklere,  klinikere og brukerrepresentanter).

Kursledere

Anne Helene Fraas Tveit og Camilla Hagajore, Marianne Sletta Hansen og Pål Espen Olsen

Invitasjoner

8. mai: Dagskurs Hva er feedbackverktøy? (brosjyre pdf)

24.-25. oktober: Todagers tren-trenere kurs «Feedbackverktøy i rusbehandling» (brosjyre pdf)
19. september: Dagskurs Hva er feedbackverktøy
6. november: Dagskurs Hva er feedbackverktøy


Påmeldingsskjema

Påmelding 8. mai (påmeldingsfrist 30.04.2018)

Påmelding 24-25. oktober (påmeldingsfrist 17.10.2018)
Påmelding 19. september (påmeldingsfrist 12.09.2018)
Påmelding 6. november (påmeldingsfrist 30.10.2018)

Kursavgifter

Dagskurs: 950,- inkl. lunch
To-dagerskurs:
kr 4 700, - inkl kursmateriell og lunsj begge dager

Når og hvor

Dato
06.11.2018
Klokkeslett
09:50-16:00
Sted
Gaustad sykehus - bygg 6
  
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 
Kontaktinformasjon
Nasjonal kompetansetjeneste TSB, tlf.  469 59 791

 
Mer informasjon
Nasjonal kompetansetjeneste TSB Nasjonal kompetansetjeneste TSB 
tsb@ous-hf.no

Hva er feedbackverktøy?

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.