Kurs i bruk av feedback-verktøy

Kurs , Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer anbefaler å ta i bruk feedbackverktøy. Dagskurset gir deg innsikt i hvordan å ta slike verktøy i bruk i rus- og avhengighetsbehandling (TSB).

Pasient gir feedback

Læringsmål:
•Få kunnskap om hva feedbackverktøy er
•Vite hvorfor vi bør bruke feedbackverktøy i rusbehandling
•Kjenne til innvendinger og kritikk av feedbackverktøy
•Ha kjennskap til potensialet feedbackverktøy har i utviklingen av tjenestetilbudet
•Vite hva som skal til for å implementere og vedlikeholde feedbackverktøy i en TSB-enhet

Målgruppe
Nøkkelpersonell i posisjon til å påvirke og/eller foreta beslutning om å ta i bruk feedbackverktøy ved en TSB-enhet (ledere, fagledere, fagutviklere,  klinikere og brukerrepresentanter).

Kursledere

Anne Helene Fraas Tveit og Camilla Hagajore, Marianne Sletta Hansen og Pål Espen Olsen

Invitasjoner

8. mai: Dagskurs Hva er feedbackverktøy? (brosjyre pdf)

24.-25. oktober: Todagers tren-trenere kurs «Feedbackverktøy i rusbehandling» (brosjyre pdf)
19. september: Dagskurs Hva er feedbackverktøy
6. november: Dagskurs Hva er feedbackverktøy


Påmeldingsskjema

Påmelding 8. mai (påmeldingsfrist 30.04.2018)

Påmelding 24-25. oktober (påmeldingsfrist 17.10.2018)
Påmelding 19. september (påmeldingsfrist 12.09.2018)
Påmelding 6. november (påmeldingsfrist 30.10.2018)

Kursavgifter

Dagskurs: 950,- inkl. lunch
To-dagerskurs:
kr 4 700, - inkl kursmateriell og lunsj begge dager

Når og hvor

Dato
24.10.2018-25.10.2018
Klokkeslett
10:00-16:00
Sted
Gaustad sykehus, bygg 6
  
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 
Kontakt
Nasjonal kompetansetjeneste TSB, tlf.  469 59 791

 
Mer informasjon
Nasjonal kompetansetjeneste TSB Nasjonal kompetansetjeneste TSB 
tsb@ous-hf.no

Bruk av feedbackverktøy i rusbehandling

Kurs med formål at deltakerne skal kunne lære og veilede andre i å bruke feedbackverktøy. Kurset forutsetter grunnleggende kjennskap til hva feedbackverktøy er.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.