Kurs i bruk av Parenting Stress Index (PSI)

Fagseminar, 06.06.2018, Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)

Kurset er over to dager, 6. juni og 18. oktober 2018.  Deltakerne får en innføring i bruken av PSI og anvendelse av denne i oppfølgingen av foreldre til barn med funksjonsnedsettelse og til bruk i forskning. Kurset avholdes ved Sykehuset i Vestfold

Gutt med hodet i hendene

Parenting Stress Index (PSI)

PSI er et standardisert spørreskjema for foreldre til barn i alderen 3 måneder til 12 år og inneholder 120 spørsmål / påstander som rangeres på en skala fra 1 (svært uenig) til 5 (svært enig). PSI bygger på en relasjonell forståelse av stress og belastning. PSI gir et bilde av den enkelte forelders opplevelse av stress knyttet til karakteristika / samhandling med barnet, samt egen livssituasjon.

Foreldre som skårer høyt på stress og belastning har økt sannsynlighet for både oppdragelsesutfordringer, samlivsvansker og alvorlige belastningsskader. I et habiliteringsperspektiv er det derfor viktig å både identifisere de mest belastende foreldrene og bistå disse til bedre mestring.

På HABU ved Sørlandet sykehus, anvender man PSI for raskt komme til kjernen av hva den enkelte foreldre opplever som belastninger og utfordringer i sitt familieliv. Det kan være forhold ved barnet og/eller forhold foreldre imellom. Gjennom synliggjøring av foreldes stressprofil blir en – i tett dialog med foreldrene – ofte raskere i stand til å identifisere og adressere utfordringer for foreldrene og bistå dem i deres vurderinger og valg av tiltak.

Samlingene

Ved første samling vil teoretisk og forskningsmessig bakgrunn for PSI bli presentert, samt praktisk gjennomføring av kartleggingen, skåring og tolkning av resultatene. For at alle deltakerne skal få erfaring med utfylling og skåring av spørreskjemaet, vil kursdeltagerne fylle ut og skåre sin egen PSI. Dette gir deltakerne egenerfaring med noen av de dilemmaene foreldrene står ovenfor når de skal besvare sine skjema. Foreleserne vil gjennom kasusbeskrivelser gi praktiske eksempler på hvordan PSI-resultatene kan tilbakemeldes til foreldrene og vise hvordan foreldre også kan få en aktiv rolle i tolkningen (valideringen) av sine egne resultater.

Ved andre samling vil kliniske erfaringer med PSI, bli drøftet blant kursdeltagerne. Denne samlingen vil hovedsakelig foregå i et workshopformat og det legges opp til at kursdeltakerne er aktive mht. å presentere egne erfaringer med bruk av PSI i sin kliniske hverdag.

I løpet av kursdagene vil foreleserne også gå gjennom forskning på stress og belastning blant foreldre til barn med funksjonsnedsettelser og hvordan PSI-resultatene kan brukes som verktøy for foreldrenes arbeid med tiltak for å bedre sin situasjon. Kursdeltakerne vil også få informasjon mht hvordan PSI kan brukes i forskning.

Etter kurset skal deltakerne selv kunne bruke PSI som et hjelpemiddel i sin kliniske hverdag.

Forelesere er psykologspesialistene Bjørn Lerdal og Kristian Sørensen, begge ansatt ved Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), Barne og ungdomsavdelingen, Sørlandet sykehus HF Kristiansand. Begge foreleserne har brukt PSI i mange år i sin kliniske praksis, og har også publisert flere forskningsartikler om stress og belastning hos foreldre til barn med funksjonsnedsettelse.

Praktisk informasjon:

Målgruppen for kurset er fagpersoner ansatt i habiliteringstjenesten for barn og unge i Helse Sør-Øst.

Tidspunkt: 6. juni og 18.oktober 2018 kl. 11.00 - 15.00 begge dager.

Kurssted: Sykehuset i Vestfold.

Påmeldingsfrist: 23.mai 2018. Påmelding gjøres her.

Kurset er gratis og det vil bli servert lunsj.

Materiell: Deltagerne må selv ta med manual til PSI. Denne kan bestilles her: http://www4.parinc.com/Products/Product.aspx?ProductID=PSI   (e-manual). Deltagerne får utdelt spørreskjema og protokoll på kursdagen.

Når og hvor

Dato
06.06.2018 
Klokkeslett
11:00-15:00
Sted
Sykehuset i Vestfold
 
Arrangør
Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)
 
Fant du det du lette etter?