Kurs i Differensialdignostikk høst 2017

Kurs, 01.01.2018-31.12.2018, Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)

Neste kurs planlegges på OUS våren 2018. Vi tilbyr også muligheten for ekstern undervisning i Differenesialdiagnostikk 2018.

Har ditt DPS behov for å øke deres kompetanse innen differensialdiagnostikk, så bør dere ta kontakt med NAPP for å være den heldige utvalgte som får Differensialdiagnostikk kurset hos dere.


Differensialdiagnostikk personlighetsforstyrrelser (PF) versus bipolare lidelser, ADHD og Asperger syndrom.

For å kunne skreddersy behandling til den enkelte, er det viktig å foreta en grundig diagnostisk utredning. De senere årene har man blitt oppmerksom på at bipolare lidelser, spesielt bipolar-II, er vanskelig å differensiere fra emosjonelt ustabil PF (BPD). ADHD har mange likhetstrekk med emosjonelt ustabil PF og forekommer svært ofte sammen med antisosial PF. Asperger syndrom hos voksne kan forveksles med PF, spesielt tvangspreget og schizoid PF, men også andre PF. Seminaret vil belyse utfordringene forbundet med å differensiere personlighetsforstyrrelser fra disse lidelsene.

NAPP har gjennomført seminarer om differensialdiagnostikk i Oslo, Bergen, Namsos og Tromsø i perioden 2013-2015. Vi har erfart at det har vært stor interesse og mange påmeldte. Imidlertid har vi har hatt for lite tid spesielt til å belyse den vanskelige differensialdiagnostikken mellom bipolar-II og emosjonelt ustabil PF. Dette gjelder også forholdet mellom ADHD og PF. Derfor har vi utvidet tiden til en og en halv dag.

NAPP ønsker å kunne tilby distriktene muligheten for å kunne få dette kurset hos seg. Vi tar opp suksessen fra i 2013-2015. Ønsker du å få NAPP til ditt DPS, så send en e-post til napp@ous-hf.no.

NAPP tar legeforeningestakster, og tilbyr derfor et meget rimelig opplegg, ved at vi står ansvarlig for kurset, skaffer godkjennelser fra Lege og Psykolog foreningene. Så kan ditt DPS samle, så mange dere ønsker for å få dette kurset.

Interessert?

Ta kontakt, napp@ous-hf.no.
Første mann til mølla, vil få tilslaget for å få kurset hos seg høsten 2017.

Når og hvor

Dato
01.01.2018-31.12.2018 
Klokkeslett
 
Sted
OUS eller eksternt
 
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)
 
Kontakt
Spørsmål ang kurset sendes til e-post: napp@ous-hf.no, eller telefon 91 75 76 71 (8.00 - 15.30 hverdager).
 
Mer informasjon
napp@ous-hf.no  

Forelesere:
Overlege Øyvind Urnes, leder av Nasjonal kompteansetjeneste for personlighetspsykiatri
Psykologspesialist Christian Schlüter, Nasjonal kompteansetjeneste for personlighetspsykiatri
Psykologspesialist Morten Bekk, Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Program

Dag I

08.30-09.00       Registrering med kaffe og frukt
09.00-10.00      Symptomer og tegn på bipolare lidelser, spesielt bipolar-II.
                         Christian Schlüter
10.00-10.15      Pause
10.15-11.00      Hva differensierer bipolar-II fra emosjonelt ustabil PF?
                         Christian Schlüter
11.00-11.15      Pause
11.15-12.00      Kliniske eksempler og diskusjon. Chistian Schlüter

12.00-12.45      Lunsj
12.45.-13.30      ADHD og personlighetsforstyrrelser. Øyvind Urnes
13.30-13.45      Pause
13.45-14.15      ADHD og personlighetsforstyrrelser forts. Øyvind Urnes
14.15-14.30      Pause
14.30-15.30      Autisme spekterlidelser hos voksne. Morten Bekk
15.30                Slutt

Dag II
09.00-10.15      Diagnostisk Intervju (ASDI) av pasient med
                         personlighetsforstyrrelse og Asperger syndrom (video).
                         Øyvind Urnes
10.15-10.30      Pause
10.30-11.30      Asperger syndrom og personlighetsforstyrrelser. Øyvind Urnes
11.30                Slutt

Programmet kan endres, ved å ha halve dag I, og hele dag II. Dette opplegget skreddersys i forhold til hva som passer best for foredragsholderne og behandlingssted.