HELSENORGE

Kurs i EKG for sykepleiere

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, Kardiologisk avdeling

 

EKG har vært en nyttig undersøkelse i mer enn 100 år, og brukes hos alle som innlegges i medisinske avdelinger og hos eldre pasienter, dårlige pasienter og de som skal gjennomgå større operasjoner på kirurgiske avdelinger. I tillegg overvåkes dårlige pasienter med telemetri-EKG.

Legesekretærer, teknikere og sykepleiere har som regel ansvar for taking av EKG, mens legene har ansvar for tolkningen. Hos pasienter som overvåkes med telemetri, har imidlertid sykepleiere og skopvakter ansvar for å varsle legen når det er fare på ferde.

For at dette skal fungere godt, må

  1. EKG tas korrekt. Det engelske ordtaket «garbage in gives garbage out» er farlig relevant. Feilplasserte elektroder eller feil apparatinnstilling kan få katastrofale følger.
  2. Både EKG-taker og -tolker må ha tilstrekkelig kunnskap. Også her kan det ofte svikte.

Målgruppen for dette kurset er de som tar EKG, og de som har ansvar for overvåkning av pasienter som har telemetri-EKG.

Kurset vil sette deg bedre i stand til å forstå hva som skal til for å ta EKG av god kvalitet, og de basale prinsipper for tolking av EKG. 

Klikk her for å komme til den første delen av kurset som er en lysbildeserie med animasjoner som viser hvordan man systematisk kan gå frem når man skal tolke et EKG fra en skoputskrift.

Klikk her for å komme til den andre delen av kurset som gir en grundig innføring i EKG: Hva signalene representerer, hvordan det skal tas, hvordan EKG endres ved ulike hjertesykdommer og rytmeforstyrrelser.

Klikk her for å komme til den tredje delen av kurset som gir en grundig innføring i ulike blokkeringer av det elektriske signalet i hjertets aksjonspotensial.

Klikk her for å komme til den fjerde delen av kurset som forklarer EKG-signalene.

Kurset er laget av Knut Gjesdal, emeritusprofessor i hjertesykdommer ved Universitetet i Oslo, og pensjonert sykepleier, forfatter og illustratør Michael Bjaanes, som også har laget alle illustrasjonene.

Kurset er gjort tilgjengelig for Oslo universitetssykehus gjennom samarbeid med enhet for medfødt hjertesykdom (GUCH) ved Kardiologisk avdeling.

foto av Gjesdal foto av Bjaanes

En stor takk til sykepleiere Solvor Eliassen, Monica Nilsen og Hanna Jørstad for konstruktive tilbakemeldinger på kurset.    
Her kan du rulle ned til EKG-kurs. Vær oppmerksom på at dette nettstedet er laget for medisinstudenter, og at det er under kontinuerlig utvikling.   

Det er lov å laste ned kurset, og benytte det i undervisning. Det er ikke tillatt å bruke kurset eller deler av kurset i kommersiell sammenheng, publisere det på nett eller å endre illustrasjoner. Når og hvor

Arrangør
Kardiologisk avdeling
 
Fant du det du lette etter?