Kurs i lindrende behandling (C-nivå) 2019

Fagseminar , 06.05.2019-07.05.2019 , Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB) - Helse Sør-Øst

 
Nivå C

Tid

Mandag 6. og tirsdag 7. mai 2019

Sted

Thorbjørnrud hotel, Jevnaker

Målgruppe

Målgruppen for kurset er spesialsykepleiere som arbeider innenfor fagfeltet lindrende behandling. Arbeidsplass kan være palliative sentre eller annen avdeling i sykehus som behandler pasienter med behov for palliasjon, lindrende enheter på sykehjem, kreftkoordinator eller sykepleier i kommunehelsetjenesten forøvrig.

Kurset er først og fremst et tilbud til sykepleiere med videreutdanning i kreftsykepleie, i palliasjon eller annen videreutdanning som har palliasjon som delemne. Sykepleiere uten videreutdanning kan søke om plass, men bør da kunne vise til minst fem års erfaring  med lindrende behandling som en del av sitt arbeidsområde.

Målsetting

Hensikten er at sykepleiere med høy kompetanse innen lindrende behandling skal få mulighet til fordypning gjennom:

  • Undervisning på høyere nivå
  • Møte sykepleiere på samme nivå med mulighet for å diskutere og dele erfaringer
  •  Oppdatering av kunnskap om utviklingen innen fagfeltet.

Pris

Kursavgift:
kr. 1000,-. Denne faktureres i forkant av kurset.

Oppholdsutgifter som skal gjøres opp av hver enkelt ved avreise til hotellet:

  • Enten helpensjon i enkeltrom: kr. 2225,- pr. pers (inkl. pausebevertning, 1 overnatting, middag, frokost og lunsj begge dager).
  • Eller helpensjon i dobbeltrom: kr. 2110,- pr. pers (inkl. pausebevertning, 1 overnatting, middag, frokost og lunsj begge dager).
  • Eller to dagpakker uten overnatting eller middag kr. 1100,- pr pers (inkl. pausebevertning, lunsj begge dager).

Det er mulig å booke hotellrom fra søndag 5. mai, men hver enkelt kursdeltaker må selv foreta denne bestillingen direkte med hotellet. KLB er kun ansvarlig for booking av selve kursdagene.

Vi oppfordrer deg som kursdeltager til å dele rom med en kollega ettersom kurset er svært populært og det er få rom tilgjengelig.

Påmelding innen 21. mars 2019

Programmet

Foredragsholdere

Posterpresentasjon

Har du noe interessant fra ditt fagfelt, fagutviklingsprosjekt eller studie som du gjerne vil dele med andre? Send inn et forslag til presentasjon til Ellen Bjerkeset e-post.

Mal for posterpresentasjon finner du her

Fristen for å sende inn poster og abstrakt er torsdag 19. april.

Praktisk informasjon

Vi kopierer ikke opp handouts til foredragene. Foredragene vi mottar vil bli publisert fredag 20. april. Kursdeltakerne er selv ansvarlig for å printe ut foredragene.

Kontakt 

For mer informasjon om faglig innhold kontakt kursledere Ellen Bjerkeset tlf. 23 02 76 82

For informasjon om påmelding eller hotell, kontakt informasjonskonsulent Cathrine Elshaug tlf 23 02 66 84


Når og hvor

Dato
06.05.2019-07.05.2019 
Klokkeslett
09:00-15:00
Arrangør
Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB), Helse Sør-Øst
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.