HELSENORGE

Kurs og workshop om håndskader

Fysio- og ergoterapeutene ved ortopedisk avdeling arrangerer 2-dagers kurs om behandling av håndskader.

Etter en lang pandemi og flere år siden siste arrangerte kurs, ønsker vi på nytt velkommen til håndkurs for fysio- og ergoterapeuter som ønsker å lære mer er om behandling av håndskader. Kurset er aktuelt for terapeuter med litt eller ingen erfaring med håndrehabilitering, som jobber i primær- og sekundærhelsetjenesten.

Påmelding

Påmelding og program for Kurs og workshop om rehabilitering etter håndskader på deltager.noSted

Kurset blir arrangert på Rikshospitalet, Oslo.

Kursavgift

Det blir mulig å delta på bare dag 1, eller begge dagene. Pris for dag 1; 1600,- , 2800,- for begge dager. Lunsj inkludert.

Dag 1

På kursets første dag vil vi gå igjennom håndens anatomi, ulike håndskader og tilstander, samt undersøkelse av hånden og behandling knyttet opp til disse.

Dag 2

På kursets andre dag tar vi med oss teorien fra gårsdagen og knytter det opp mot ulike ortoser og videre tiltak/behandling. Det blir workshop om tilpassing av prefabrikerte ortoser og tillaging av egne ortoser som vi bruker til behandling av de ulike skadene, samt relevante øvelser og undersøkelser.

Kurset søkes godkjent fra forbundene.

Ved spørsmål ta kontakt med madpet@ous-hf.no eller lenebob@ous-hf.no

Vi gleder oss til å se dere, hilsen fysio- og ergoterapeutene ved ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Fant du det du lette etter?