HELSENORGE

Kurs om HHT/ Oslers sykdom

Senter for sjeldne diagnoser og HHT-Oslerforeningen Norge inviterer til kurs om HHT/ Oslers sykdom på Radiosson Blu, Oslo Gardermoen. Hensikten med kurset er at du skal få bedre kjennskap til symptomer og behandling, gjennom forelesninger og samtaler.

Disse temaene vil stå på programmet:

  • Medisinsk kunnskap og behandling
  • Fysisk aktivitet og trening
  • Råd og tips om kosthold
  • Svangerskap og fødsel
  • Når sykdom går i arv

Hvem er målgruppen?

Du som er 18 år eller eldre og ønsker å få mer informasjon om din diagnose – og foreldre til barn under 18 år med diagnosen. 

Kurset er todelt:

Del 1
Mellom 1. og 31. oktober ser du innledende nett-presentasjoner hjemmefra.  Du kan bruke egen datamaskin, nettbrett eller smarttelefon. Presentasjonene vil du finne på denne siden. 

Del 2
Du deltar på kurset sammen med de andre kursdeltakerne 31. oktober–1. november. Kursprogrammet vil bygge på nettpresentasjonene og de andre temaene over. Kurset holdes på Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen. 

Søkere vil få mer informasjon i eget brev.

Økonomi 

Kurset og oppholdet er gratis og reiseutgifter dekkes. De som kommer med på kurset får mer informasjon om dette.

Tolk

Kurset holdes på norsk, men trenger du tolk – kryss av for dette i søknadsskjemaet. 

Du får beskjed om du har kommet med på kurset før 1. oktober.
Hvis du lurer på noe om kurset, eller om noe som har med din situasjon å gjøre, 
kan du ta kontakt med oss. Se under for kontaktinformasjon.

Fant du det du lette etter?