HELSENORGE

Kurs: Målbevisst ferdighetstrening for terapeuter

 

terapeut som øver på målbevisst ferdighetstrening i gruppe

Jobber du i utfordrende terapiforløp og ønsker å utvikle deg som terapeut? 

I dette kurset ser vi på hvordan en kan trekke konkrete, praktiske læringsmål og øvelser fra forståelsen av samspillet mellom pasient og behandler. Vi fokuserer på terapeutiske intervensjoner og hvordan benytte konkrete øvelser for å videreutvikle behandlerens terapeutiske ferdigheter. Du lærer å sirkle inn på hvor du kan utvikle deg mest og hvordan konkrete øvingsoppgaver kan utformes. Vi øver innenfor rammene av mentaliseringsbaserte intervensjoner. Dette kan enkelt overføres til andre terapeutiske retninger.

Velkommen til seminar i forståelse av terapeutiske prosesser og konkret ferdighetstrening. Et samarbeid mellom Kvalitetslaboratorium for psykoterapi og psykologspesialist Vidar Husby.  

Psykoterapi er komplisert, og selve terapeutferdighetene har inntil nylig vært lite i fokus. I målrettet ferdighetstrening (Deliberate practice) er det akkurat dette man gjør: fokuserer på konkrete oppgaver og øver på ferdigheter. Metoden er basert på tre tiårs forskning på hvordan utøvere i ulike felt går frem for å lære ferdigheter. De seneste årene har forskning vist at målbevisst ferdighetstrening gir bedre ferdighetsutvikling også hos terapeuter enn tradisjonelle typer læring gir. Hvis du vil lese mer om målrettet ferdighetstrening: DELIBERATE PRACTICE - Norsk Institutt Deliberate Practice - Målbevisst Ferdighetstrening for terapeuter (favne.no).

Kvalitetslaboratorium for psykoterapi er et tilbud til terapeuter som arbeider med mentaliseringsbasert terapi (MBT). Kvalitetslaboratoriet tar imot video-opptak av terapier. Disse blir gjennomgått i detalj og vurdert i henhold til MBT prinsipper og terapeuten får en tilbakemelding på terapeutintervensjoner og vurdering av samspillet. Nå kan vi også integrere konkrete øvingsoppgaver inspirert fra målrettet ferdighetstrening i tilbakemeldingen for å gjøre den mer nyttig og lærerik for terapeuten. Hvis du vil lese mer om Kvalitetslaboratorium for psykoterapi, se her: Kvalitetslaboratorium for psykoterapi - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no) 

Seminaret gir deg:  

  • Grunnleggende kompetanse i målbevisst ferdighetstrening (Deliberate Practice)
  • Klinikk-nær, aktiv og praktisk tilnærming
  • Kunnskap om kompetanseutvikling hos terapeuter 
  • Kunnskap om hvordan ferdighetstrening kan fremme din utvikling som terapeut 
  • Informasjon om kvalitetslaboratorium for psykoterapi sitt arbeide  
  • Demonstrasjon av hvordan du kan trene


Målgruppe: Psykoterapeuter med interesse for målbevisst ferdighetstrening og mentaliseringsbasert terapi (MBT). Du trenger ikke ha erfaring med eller utdannelse innen MBT. Ferdighetene du tilegner deg, vil du få nytte av i din daglige praksis, uavhengig av hvilken terapeutiske tilnærming du bruker.  

Dato: 12.10.2023 
Tid: 8:30-12:30 
Pris: 2000,-
To personer: 3000,-  
Format: Digitalt. 

Dobbelt opp med ferdigheter! Få med deg kollegaen din, så har du noen å øve sammen med etter kurset. Meld på to personer, og få 50% rabatt for den andre deltakeren. 
En gruppe med flere enn to deltakere? Kontakt oss for mer informasjon om ytterligere rabatt: napp@ous-hf.no 

Klikk her for å melde deg på. 


Godkjenning: 

Kurset er godkjent som videreutdanning av Norsk Psykologforening. Det er også søkt godkjent som 4 timer i spesialistenes etterutdanning av Den Norske legeforening.

Nytt fra NAPP

Fant du det du lette etter?