Kurs: Utredning av personlighetsforstyrrelser ved SCID-5-PF

 

God diagnostikk av personlighetsforstyrrelser krever en helhetlig klinisk vurdering, inkludert bruk av et kvalitetssikret arbeidsverktøy. Det diagnostiske intervjuet SCID-5-PF regnes som gullstandarden for diagnostikk av  personlighetsforstyrrelser.

Kursdagene integrerer teori, videodemonstrasjoner og trening i utredning ved bruk av SCID-5-PF. Sentrale utfordringer ved diagnostikk drøftes underveis i kurset. Du får også en innføring i hvordan dagens kategoribaserte system kan tilpasses en nyere, dimensjonal forståelse av personlighetsforstyrrelser.

Praktiske opplysninger:

Begrenset antall plasser. Vi sender deg bekreftelse på om du har fått plass etter 20. august.

Dato: 23. - 24. september 2021

Sted: Digitalt

Pris:

Individuell påmelding: 3 800,-

Prisen inkluderer SCID-5-PF-pakken med manual, protokoll og screening.

Gruppe over 10 personer?

Ta kontakt med Åse-Line for rabatt til grupper med over 10 personer. Grupperabatt gjelder for påmelding fra samme avdeling/arbeidssted.

Målgruppe: Leger, psykologer og andre praktiserende klinikere som utfører personlighetsutredninger innen helsetjenesten.

Kurset søkes forhåndsgodkjent fra Den Norske Legeforening og Norsk Psykologforening

Meld deg på her

Fant du det du lette etter?