Kurs: Utredning av personlighetsforstyrrelser ved SCID-5-PF (Fullt)

 

God diagnostikk av personlighetsforstyrrelser krever en helhetlig klinisk vurdering, inkludert bruk av et kvalitetssikret arbeidsverktøy. Det diagnostiske intervjuet SCID-5-PF regnes som gullstandarden for diagnostikk av  personlighetsforstyrrelser.

Kursdagene integrerer teori, videodemonstrasjoner og trening i utredning ved bruk av SCID-5-PF. Sentrale utfordringer ved diagnostikk drøftes underveis i kurset. Du får også en innføring i hvordan dagens kategoribaserte system kan tilpasses en nyere, dimensjonal forståelse av personlighetsforstyrrelser.

Program

Torsdag 23. september

08.30          Oppkobling
09.00          Hva er personlighetsforstyrrelse? De generelle kriteriene for PF 
09.45          Pause
10.00          PF-kategorier, alternativ modell, intervjuteknikk
11.00          Pause
11.15          Unnvikende personlighetsforstyrrelse
12.15          Lunsj
13.15          Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse
14.15          Pause 
14.30          Antisosial personlighetsforstyrrelse
15:30          Avslutning

Fredag 24. september

08.45          Oppkobling
09.00          Paranoid, schizoid og schizotype personlighetsforstyrrelse
09.45          Pause
10.00          Narsissistisk og histerionisk personlighetsforstyrrelse
10.45          Pause
11.00          Avhengig og tvangspreget personlighetsforstyrrelse
11.30           Lunsj
12.30          Øvelse: Skåring av SCID-5 intervju fra video 
13.15          Pause
13.30:         Øvelse: Skåring av SCID-5 intervju fra video 
14.15          Pause
14.30          Oppsummering, diagnose, tilbakemelding
15.15          Avslutning

 

 

Praktiske opplysninger:

Begrenset antall plasser. Vi sender deg bekreftelse på om du har fått plass etter 20. august.

Dato: 23. - 24. september 2021

Sted: Digitalt

Pris:
Individuell påmelding: 3 800,-
Prisen inkluderer SCID-5-PF-pakken med manual, protokoll og screening.

Gruppe over 10 personer?
Ta kontakt med Åse-Line for rabatt til grupper med over 10 personer. Grupperabatt gjelder for påmelding fra samme avdeling/arbeidssted.

Målgruppe: Leger, psykologer og andre praktiserende klinikere som utfører personlighetsutredninger innen helsetjenesten.

Kurset er godkjent fra Den Norske Legeforening og Norsk Psykologforening

Påmelding:
Kurset er fullt.

Fant du det du lette etter?