Landskonferanse for kreftsykepleiere

Fagseminar, 27.09.2017-29.09.2017, Kompetansesenter for lindrende behandling, helseregion sør-øst (KSLB)

 

shutterstock_75237388.jpg

27.-29. september inviterer Norsk sykepleierforbund kreftsykepleiere til årlig landskonferanse i Ålesund. Årest tema er:

"I storm og stille"

Tid

27.- 29. september 2017

Sted

Scandic Parken hotell i Ålesund. Sjekk ut hotellet her.

Målgruppe

Konferansetilbudet er for sykepleiere som arbeider innenfor kreftomsorgen.

Målsetting

Hensikten med konferansen er å spre kunnskap og heve kompetansen hos sykepleiere som arbeider innen kreftomsorgen. Konferansen vil også fokuserer på hvordan sykepleiere kan bidra til at mennesker med kreft, uansett fase, samt deres familier skal få en så god hverdag som mulig.

Pris

Priser før 15. april  er kr 3800 for medlemmer, kr 4100 for ikke- medlemmer og kr 1300 for utstillerrepresentant.

Priser etter 15.april er kr 4300 for medlemmer, kr 4600 for ikke-medlemmer og kr 1300 for utstillerrepresentant.


Påmelding til konferansen 

Programmet

Praktisk informasjon


Ønsker du å bidra?

Har du noe spennende å vise til fra din arbeidsplass som andre kreftsykepleiere kan dra nytte av? Nå inviterer kurskomiteen deg til å holde ditt eget foredrag for å synliggjøre bredden innenfor fagfeltet samt vise til god praksis fra ditt eget arbeidssted. Grip muligheten og send inn din presentasjon nå!

For mer informasjon om hvordan du kan bidra, klikk her.

Når og hvor

Dato
27.09.2017-29.09.2017 
Klokkeslett
08:30-13:00 
Arrangør
Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion Sør-Øst (KSLB)
Norsk Sykepleierforbund