Lansering av håndbok om Asperger syndrom og rus

Fagseminar, 04.05.2018, Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Hvordan møte rusproblemer hos personer med Asperger syndrom og ruslidelse? Et nytt hefte omtaler diagnostikk og behandling av pasientgrupper med sammensatte problemer.
Detalj fra forside hefte

Et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonal kompetansetjeneste TSB (NK-TSB), Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier (NevSom) og Seksjon ruspoliklinikker ved Oslo universitetsykehus har hatt som mål å framskaffe kunnskap om behandling av pasientgruppen. På grunnlag av klinisk erfaring og forskning er det utarbeidet en håndbok som vil bli presentert under møtet. Invitasjon

Når og hvor

Dato
04.05.2018 
Klokkeslett
11:00-13:00
Sted
Gaustad sykehus - bygg 6
  
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 
Kontaktinformasjon
Nasjonal kompetansetjeneste TSB i samarbeid med NevSom og Seksjon ruspoliklinikker, Oslo universitetssykehus
 
Mer informasjon
Prosjekt Asperger og rus  
tsb@ous-hf.no

Lunsj blir servert under arrangementet. Meld fra om du kommer til tsb@ous-hf.no 

Fant du det du lette etter?