LAR-konferansen 2018

Konferanse, 18.10.2018-19.10.2018, Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Den 12. LAR-konferansen avholdes 18. og 19. oktober 2018 på Ullevål Business Center i Oslo

LAR-konferansen er en innarbeidet arena for fagutvikling, erfaringsdeling og kompetansebygging innenfor tjenester til rusavhengige. I 2018 er det 12. gang konferansen samler fagfolk fra hele rusfeltet, både i LAR og øvrig spesialisthelsetjenesten (TSB), kommunene og tilstøtende tjenester til rusavhengige. 

Bilde av konferanse

Program og påmeldingslenke kommer i løpet av november.

Når og hvor

Dato
18.10.2018-19.10.2018 
Klokkeslett
 
Sted
Ullevål Business Center
Sognsveien 77 C, via Thon Hotel Ullevål Stadion
 
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
På vegne av Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling og i samarbeid med Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) 
Kontakt
Karoline Rollag, Nasjonal kompetansetjeneste TSB.
E-post: karoro@ous-hf.no
Tlf: 926 54 867
 
Mer informasjon
Om LAR-konferansen