HELSENORGE

Lærings- og mestringskurs for besteforeldre til barn med epilepsi

Besteforeldre  er en viktig ressurs for barn med epilepsi. Lærings- og mestringssenteret ved SSE inviterer derfor til eget kurs for dere som har barnebarn med epilepsi (0-18 år).

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding skjer ved henvisning fra barnets lege. 

Henvisningen mottas gjerne elektronisk til: HER-id 122385, eller per post til: 
Oslo universitetssykehus
Nevrologi
P.b. 4965 Nydalen
0424 Oslo 
Pris

Kurset er gratis,  men dersom barnebarnet er over 16 år betales en egenandel på  kr 375,- pr barn (dvs at én av besteforeldrene betaler 375,- kr). 

  • Du vil motta bekreftelse på kursdeltagelse, innkallingsbrev og nærmere informasjon når vi har mottatt henvisning fra barnet fastlege. 
  • Pasienteiser dekker billigste reisevei. Pasientreiser må kontaktes før reisen bestilles, mer informasjon kommer etter påmelding. 
  • Besteforeldre som er i jobb vil få  tilbud om opplæringspenger

Program torsdag 26. oktober

11.00 - 11.15: Registrering Sølvi Vedå. Helsesekretær
11.15 - 11.30: Velkommen v. Hilde N. Karterud, leder på lærings- og mestringssenteret (LMS) 
11.30 - 12.30: Utredning, årsaker og behandling v. overlege ved Seksjon for barn og ungdom på SSE  

12.30 -12.45: Pause
12.45 -13.45: Hvordan håndtere anfall og hverdagen med epilepsi?  v. Merete Lillevand Hem og Marianne Ruud, fagutviklingssykepleiere på Seksjon for barn og ungdom

13.45 -14.30: Lunsj

14.30 -15.30: Hvordan håndtere anfall og hverdagen med epilepsi? v. Merete Lillevand Hem og Marianne Ruud, fagutviklingssykepleiere på Seksjon for barn og ungdom

15.30 -15.45: Pause

15.45 -16.15: Kognitiv fungering hos barn med epilepsi v. Siv Bækkelund, psykologspesialist  
16.15 -16.30: Film
16.30 - 17.15: Erfaringsutveksling i grupper
17.15 - 17.30: Oppsummering

Program fredag 27. oktober


09.00 - 09.30: Parallellsesjoner:
  • Pedagogiske aspekter førskolebarn v. Marte Årva, spesialpedagog, Observasjonsbarnehagen
  • Pedagogiske aspekter skolebarn v. Magnus Dale, spesialpedagog på Solberg skole
09.30 - 09.35: Benstrekk

09.35 - 10.20: Familieliv v. klinisk sosionom

10.20 - 10.30: Pause

10.30 - 10.45: Film
10.45 - 11.30: Erfaringsutveksling i grupper
11.30 - 12.15: Lunsj

12.15 - 13.00: Om å være besteforeldre v. en besteforelder
13.00 - 13.30: Informasjon fra Epilepsiforbundet
  
13.30 -13.45: Pause

13.45 -14.30: Om epilepsi fra barnas perspektivv. Merete Lillevand Hem og Marianne Ruud, fagutviklingssykepleiere på Seksjon for barn og ungdom
14.30 -14.45: Oppsummering og evaluering
Fant du det du lette etter?