HELSENORGE

Lærings- og mestringskurs for deg med to stomier

Et lærings- og mestringskurs for pasienter med to stomier som følge av kreftbehandling og deres pårørende. Kurset er under utvikling.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta


Kurset krever henvisning fra lege dersom du ikke er under behandling. Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og Mestring
For pasienter med to stomier som følge av kreftbehandling og deres pårørende. Kurset utvikles i samarbeid med og anbefales av avdelingens leger og sykepleiere. Hensikten med kurset er å få økt kunnskap og mestring knyttet til sykdom, behandling og veien videre. 

Praktisk info

Egenandel

Pasienten betaler egenandel på opplæringskurs, tilsvarende poliklinisk takst i sykehuset kr. 375,-. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Egenandelen er en del av frikortordningen for pasienten. Pårørende betaler ikke egenandel.

Reise og opphold

Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter. Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr. 318,- tur/retur. Pasientreiser dekker kr. 631,- for overnatting + kr 244,- for kost pr. person pr. døgn (satser 2020).

Brosjyre

Brosjyre to stomier.ppt


Kursmateriell

Presentasjon av NORILCO og likepersonstjenesten, LMS-kurs Vardesenteret, Radiumhodpitalet, 20. oktober 2022.pdf

Ernæring.pdf

Mestring til to stomier.pdf

Seksualitet og samliv med to stomier.pdf

ABCD-skjemaet-Kurs-i-mestring-av-søvnproblemer.pdf

.Fysisk aktivitet med stomi 20.10.22.pdf
Fant du det du lette etter?