HELSENORGE

Lærings- og mestringskurs for deg med to stomier

Et lærings- og mestringskurs for pasienter med to stomier som følge av kreftbehandling og deres pårørende. Kurset er under utvikling.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta


Kurset krever henvisning fra lege dersom du ikke er under behandling. Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og Mestring
For pasienter med to stomier som følge av kreftbehandling og deres pårørende. Kurset utvikles i samarbeid med og anbefales av avdelingens leger og sykepleiere. Hensikten med kurset er å få økt kunnskap og mestring knyttet til sykdom, behandling og veien videre. 

Praktisk info

Egenandel

Pasienten betaler egenandel på opplæringskurs, tilsvarende poliklinisk takst i sykehuset kr. 375,-. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Egenandelen er en del av frikortordningen for pasienten. Pårørende betaler ikke egenandel.

Reise og opphold

Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter. Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr. 328,- tur/retur. Pasientreiser dekker kr. 655,- for overnatting + kr 253,- for kost pr. person pr. døgn (satser 2023).

Brosjyre


Brosjyre to stomier, høst 2023.pdf


Kursmateriell
Fant du det du lette etter?