Leve best mulig

Kurs, 17.03.2020-24.03.2020, Lærings- og mestringssenteret og Pusterommene i Kreftklinikken

Leve best mulig med seneffekter etter kreftbehandling.

For pasienter ett år etter avsluttet behandling med kirurgi, strålebehandling og/eller cellegift eller mere, uavhengig av diagnose. Du er velkommen alene eller sammen med pårørende. Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap og forståelse, slik at du kan mestre din situasjon best mulig og gjøre gode valg for deg. Du får mulighet til å utveksle erfaringer med andre i samme eller lignende situasjon.

Kurset er et samarbeid mellom Lærings- og mestringssenteret, Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling og en brukerrepresentant som lever med seneffekter.

Kurset går over 2 dager, 17. mars og 24. mars.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvisning til kurset fra din fastlege eller sykehuslege.

Når og hvor

Dato
17.03.2020-24.03.2020 
Klokkeslett
10:00-14:30
Sted
Radiumhospitalet, Vardesenteret
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret og Pusterommene i Kreftklinikken
 
Kontaktinformasjon
For mer informasjon eller spørsmål kan du ringe på tlf 22935922 eller til kreftsykepleier Pernille Varre på tlf 95968630

For påmelding kan du sende epost til: Lmskkt@ous-hf.no
 
Fant du det du lette etter?