Levertransplantasjon - kurs for pasienter og deres pårørende 15. og 16. februar 2018

Kurs, 15.02.2018-16.02.2018

Mange levertransplanterte og deres pårørende har behov for større kunnskap etter transplantasjonen. Et tverrfaglig team bidrar med sine fagkunnskaper og erfarne brukere (pasienter) deler sin erfaringskunnskap.

På programmet:
- brukerinnlegg - pasienter deler sin erfaringskunnskap
- fysisk aktivitet og trening - info. v/fysioterapeut
- kost og ernæring - v/klinisk ernæringsfysiolog
- sykdom og behandling v/overlege
- informasjon om LNT v/pasientforeningen
- mestring i hverdagen v/sykepleier
- rettigheter og hjelpeapparat v/sosionom
- hudforandringer hos organtransplanterte v/hudsykepleier
- gruppesamtaler og plenumsdiskusjoner

For ytterligere informasjon eller påmelding: ta kontakt med rådgiver/spesialsykepleier: Vera Dahle v/lærings- og mestringssenteret på telefonnummer: 23070820 eller vår fellesmail: Lmskkt@ous-hf.no

Når og hvor

Dato
15.02.2018-16.02.2018 
Klokkeslett
09:30-15:45
Sted
Rikshospitalet
  
Fant du det du lette etter?