Levertransplantasjon - kurs for pasienter og pårørende 24. og 25. oktober 2019

Kurs, 24.10.2019-25.10.2019

Mange levertransplanterte og deres pårørende har behov for større kunnskap etter transplantasjonen. Et tverrfaglig team bidrar med sine fagkunnskaper og erfarne brukere (pasienter) deler sin erfaringskunnskap.

Avdeling for transplantasjonsmedisin samarbeider med Lærings- og mestringssenteret og LNT (Landsforeningen for nyresyke og transplanterte) om et kurstilbud til pasienter som er levertransplanterte og deres pårørende. Kurset anbefales som en del av behandlingen.

 På programmet:
- brukerinnlegg - to pasienter deler sin erfaringskunnskap
- fysisk aktivitet og trening - info. v/fysioterapeut
- kost og ernæring - v/klinisk ernæringsfysiolog
- sykdom og behandling v/overlege
- informasjon om LNT v/pasientforeningen
- mestring i hverdagen v/sykepleier
- psykiske helse og normale psykiske reaksjoner ved sykdom v/psykiatrisk sykepleier
- hudforandringer hos organtransplanterte v/hudsykepleier
- gruppesamtaler og plenumsdiskusjoner

For ytterligere informasjon eller påmelding: ta kontakt med rådgiver/spesialsykepleier: Vera Dahle v/lærings- og mestringssenteret på telefonnummer: 23070820 eller vår fellesmail: Lmskkt@ous-hf.no

Når og hvor

Dato
24.10.2019-25.10.2019 
Klokkeslett
09:30-16:00
Sted
Rikshospitalet
  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.