Levertransplantasjon, mestringskurs

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Dette er et tilbud til deg som har gjennomgått en levertransplantasjon og til dine pårørende

Vanlige temaer i samlingen er:

- pasient deler sin erfaringskunnskap
- mestring i hverdagen ved sykepleier
- behandling og oppfølging ved lege 
- fysisk aktivitet og trening ved fysioterapeut
- kost og ernæring ved klinisk ernæringsfysiolog 
- hudforandringer hos organtransplanterte ved hudsykepleier
- rettigheter og hjelpeapparat ved sosionom og
- informasjon  om LNT - landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte ved representant fra LNT

Når og hvor

Sted
Rikshospitalet
  
Kontaktinformasjon
Ta kontakt med rådgiver/kreftsykepleier Vera Dahle på lærings- og mestringssenteret på telefonnummer 23 07 08 20, eller
mail Lmskkt@ous-hf.no
 
Fant du det du lette etter?