Levertransplanterte - kurs for pasienter og pårørende 15. og 16. juni 2017

Kurs, 15.06.2017-16.06.2017, Avdeling for klinisk service (Kreftklinikken)

Mange levertransplanterte og deres pårørende har behov for større kunnskap etter transplantasjonen. På kurset treffer du andre i samme situasjon, og det er stor mulighet for diskusjon i plenum og erfaringsutveksling i gruppesamtaler.

Transplantasjonsmedisinsk sengepost ved Oslo Universitetssykehus HF, samarbeider med LNT (landsforeningen for nyresyke og transplanterte, og LMS (lærings- og mestringssenteret) om et opplæringstilbud for pasienter som er levertransplanterte og deres pårørende.

Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap, og erfarne brukere (tidligere pasienter) deler sin erfaringskunnskap.

På programmet:
- Brukerinnlegg - tidligere pasienter deler sin erfaringskunnskap
Det vil også være informasjon om:
- anbefalt trening og aktivitet
- anbefalt kost og kostrestriksjoner
- pasientforeningen LNT
- sykdom, behandling og oppfølging
- mestring i hverdagen
- rettigheter og hjelpeapparat
- hudforandringer hos organtransplanterte

På grunn av begrensede plasser kan det hende noen får tilbud om et senere kurs i 2017.

Dato: 15. og 16. juni 2017
Kl.slett: 10-16 første dag og 09-16 andre dag (med forbehold om mindre endringer)

Påmeldingsfrist: 23. mai 2017

For ytterligere informasjon eller påmelding: ta kontakt med rådgiver/spesialsykepleier Vera Dahle, ved lærings- og mestringssenteret, telefonnummer: 23070820 eller mail: Lmskkt@ous-hf.no

Henvisning er ikke nødvendig.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Det er ikke behov for henvisning dersom du har vært pasient ved OUS.

Når og hvor

Dato
15.06.2017-16.06.2017 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
Rikshospitalet
  
Arrangør
Avdeling for klinisk service (Kreftklinikken)
 
Fant du det du lette etter?