Levertransplanterte og deres pårørende, kurs 02. og 03. november 2017

Kurs, 02.11.2017-03.11.2017, Avdeling for klinisk service (Kreftklinikken), Seksjon for gastromedisin

Mange levertransplanterte og deres pårørende har behov for større kunnskap etter transplantasjonen. På kurset treffer du andre i samme situasjon og det er stor mulighet for diskusjon i plenum og i gruppesamtaler.

Avdeling for transplantasjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus HF,  Rikshospitalet, samarbeider med Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT), og Lærings- og mestringssenteret (LMS) om et kurstilbud til pasienter som er levertransplanterte og deres pårørende.

Et tverrfaglig team bidrar med sine fagkunnskaper og erfarne brukere
(pasienter) deler sin erfaringskunnskap.

Det legges opp til gruppesamtaler og plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverks-bygging.

Kurset er for pasienter som er levertransplantert for minimum 6 mnd. siden og deres pårørende.

På programmet:
- To pasienter deler sin erfaringskunnskap
- Fysisk aktivitet og trening v/fysioterapeut
- Kost og ernæring etter transplantasjonen v/klin.ernæringsfysiolog
- Informasjon om pasientforeningen LNT v/sekreteriatet
- Sykdom og behandling v/overlege
- Mestring i hverdagen v/rådgiver/spesialsykepleier
- Rettigheter og sosiale ordninger v/sosionom
- Hudforandringer hos organtransplanterte v/hudsykepleier
- Gruppediskusjoner

For ytterligere informasjon eller påmelding: Ta kontakt med rådgiver/spesialsykepleier ved Lærings- og mestringssenteret Vera Dahle på tlf.nr: 23070820 eller mail: Lmskkt@ous-hf.no

Påmeldingsfrist: 03. oktober 2017

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Det er ikke nødvendig med henvisning til dette kurset.

Når og hvor

Dato
02.11.2017-03.11.2017 
Klokkeslett
10:00-15:45
Sted
Rikshospitalet
  
Arrangør
Avdeling for klinisk service (Kreftklinikken), Seksjon for gastromedisin
 
Fant du det du lette etter?