Livsmestringskurs for unge kreftrammede

Digitalt livsmestringskurs for unge kreftrammede mellom 18 og 35 år

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvisning fra lege dersom du ikke følges opp/går til kontroller ved Radiumhospitalet (over 6 mndr. siden).

Om kurset

Kurs for ungdom og unge voksne som er ferdig med kreftbehandling for 0-3 år siden, uavhengig av diagnose.

Kurset er et samarbeid mellom Enhet for læring og mestring ved OUS og pasientorganisasjonen Ung Kreft.

 Program

Program Livsmestringskurs.pdf

 

• Hva er spesielt med å få kreft i ung alder

• Seneffekter

• Rettigheter ved studier og arbeid

• Endre negative tankemønstre

• Stressmestring

• Fysisk aktivitet og trening

• God ernæring

• Identitet, kropp og seksualitet

• Veien videre, aktuelle tilbud

Det kan komme endringer i programmet.

Praktisk informasjon

Kurset gjennomføres digitalt på Norsk Helsenett via Join, som er godkjent av Helse Sør-Øst med tanke på personvern. Deltagelse er enkelt, forklaring kommer via brev, og det er telefonsupport ved behov før og under kurset.

Egenandel

Pasienten betaler egenandel på opplæringskurs, tilsvarende poliklinisk takst i sykehuset kr. 375,-. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Egenandelen er en del av frikortordningen for pasienten. Pårørende betaler ikke egenandel.

Brosjyre

Brosjyre LMS kurs 2021.pdf

 

Kursmateriell

https://www.youtube.com/watch?v=zb6Zqw1sdxc

 

Presentasjon Ung Kreft Annika 16.09.pdf

Hjemmeoppgave kursdag 4 til 5 16.09.pdf

Beveg deg godt 16.09.pdf

Identitet kropp og seksualitet. Versjon til kursdeltakerne 16.09.pdf

Tenk godt sjef i eget liv fortsettelse på kognitive teknikker. 0909.pdf

Hjemmeoppgave dag 3 til dag 4.pdf

Arbeid og rettigheter - LMS 0909.pdf

Brukerinnlegg Glenn uten bilder.pdf

Tenk godt, kan kognitive teknikker hjelpe deg til å mestre vanskelige tanker. Pernille.pdf

Studier og rettigheter - LMS.pdf

Hjemmeoppgave dag 2 til 3.pdf

Seneffekter ungekreftoverlevere Idun Bærug.pdf

Velkommen, praktisk og presentasjon.pdf

Ungdom og ung voksen Kjersti Tveten 2021.pdf

Hjemmeoppgave fra dag 1 til dag 2.pdf

Fant du det du lette etter?