Livsmestringskurs for unge kreftrammede

Digitalt livsmestringskurs for unge kreftrammede mellom 18 og 35 år

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvisning fra lege dersom du ikke følges opp/går til kontroller ved Radiumhospitalet (over 6 mndr. siden).

Om kurset

Kurs for ungdom og unge voksne som er ferdig med kreftbehandling for 0-3 år siden, uavhengig av diagnose.

Kurset er et samarbeid mellom Enhet for læring og mestring ved OUS og pasientorganisasjonen Ung Kreft.

 Program

• Hva er spesielt med å få kreft i ung alder

• Seneffekter

• Rettigheter ved studier og arbeid

• Endre negative tankemønstre

• Stressmestring

• Fysisk aktivitet og trening

• God ernæring

• Identitet, kropp og seksualitet

• Veien videre, aktuelle tilbud

Det kan komme endringer i programmet.

Praktisk informasjon

Kurset gjennomføres digitalt på Norsk Helsenett via Join, som er godkjent av Helse Sør-Øst med tanke på personvern. Deltagelse er enkelt, forklaring kommer via brev, og det er telefonsupport ved behov før og under kurset.

Egenandel

Pasienten betaler egenandel på opplæringskurs, tilsvarende poliklinisk takst i sykehuset kr. 375,-. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Egenandelen er en del av frikortordningen for pasienten. Pårørende betaler ikke egenandel.

Brosjyre

Brosjyre LMS kurs 2021.pdf

Fant du det du lette etter?