Lungeproblematikk - oppfølgende fagdag

Fagdag, 14.09.2020, Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)

Fagdag om lungeproblematikk hos barn og unge med multifunksjonshemming og/eller nevromuskulære sykdommer - dette er en oppfølging av tidligere fagdager om temaet.

Målgruppen for fagdagen er fysioterapeuter, leger og andre fagpersoner som har deltatt på tidligere fagdager om temaet, og som har klinisk erfaring med tiltak rettet mot respirasjonsproblemer hos barn og unge med multifunksjonshemming og/eller nevromuskulære sykdommer.

På fagdagen vil det legges vekt på drøfting og utveksling av erfaringer knyttet til vurdering og gjennomføring av tiltak.

Foreløpig program:

  • Repetisjon fra tidligere fagdag
  • Presentasjon av tre kasuistikker
    • et lite barn med nevromuskulær sykdom
    • et stort barn med nevromuskulær sykdom
    • et barn med multifunksjonshemming
  • Workshoper knyttet til innhold i vurdering og behandlingsplaner

Forelesere er spesialfysioterapeut Brit Hov ved Barnemedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus og Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling og fysioterapeuter ved Barnemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus. 

Fagdagen er gratis. Det blir servert lunsj.

Du kan melde deg på her.

Påmeldingsfrist 15.august 2020.

Når og hvor

Dato
14.09.2020 
Klokkeslett
09:00-15:00 Det faglige programmet starter kl 09.30
Sted
Ullevål sykehus - bygg 2
Undervisningsrom 3054 (inngang 2A, Søsterhjemmet, 3. etasje)
 
Arrangør
Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)
 
Medarrangør

Barnemedisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus og Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling, Helse Bergen.

Fant du det du lette etter?