Lungeproblematikk - oppfølging av tidligere fagdager

Webinar, 14.09.2020, Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)

Webinar om lungeproblematikk hos barn og unge med multifunksjonshemming og/eller nevromuskulære sykdommer - dette er en oppfølging av tidligere fagdager om temaet.

Målgruppen for webinaret er fysioterapeuter, leger og andre fagpersoner som har deltatt på tidligere fagdager om temaet, og som har klinisk erfaring med tiltak rettet mot respirasjonsproblemer hos barn og unge med multifunksjonshemming og/eller nevromuskulære sykdommer.

Foreløpig program:

  • Repetisjon fra tidligere fagdag
  • Presentasjon av kasuistikk
  • Mulighet for stille spørsmål

Forelesere er spesialfysioterapeut Brit Hov ved Barnemedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus og Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling og fysioterapeuter ved Barnemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus. 

Dette kompetansehevingstiltaket var opprinnelig planlagt som en fagdag med fysisk oppmøte, men er omgjort til webinar på grunn av smittesituasjonen knyttet til koronapandemien.

Det vil komme oppdatert informasjon om de praktiske forholdene rundt webinaret.

Du kan melde deg på her.

Påmeldingsfrist 1.september 2020.

Når og hvor

Dato
14.09.2020 
Klokkeslett
12:00-14:00
Arrangør
Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)
 
Medarrangør

Barnemedisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus og Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling, Helse Bergen.

Fant du det du lette etter?