HELSENORGE

Lungerehabiliteringskurs

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Lungerehabiliteringsteamet

Lungerehabiliteringskurset er for voksne med kols eller astma. Målet med kurset er å gi deg økt kunnskap, bedre ditt funksjonsnivå (fysisk, psykisk og sosialt) og bidra til at du kan mestre hverdagen bedre.

Innhold:

  • Individuell utredning og oppfølging hos lungelege med opplæring i egenbehandling.
  • Gruppeundervisning om temaer som sykdomslære, medisinering, pusteteknikk, følelsesmessige reaksjoner, inneklima og ernæring.
  • Trening tilpasset lungesyke.
  • Tilbud om røykesluttveiledning.

Det holdes 6 lungerehabiliteringskurs pr. år.

Kursoversikt

Når og hvor

Sted
Ullevål sykehus, Medisinsk bygning (bygg 3)
Rom nr. 4017 i medisinsk bygning, inngang 3A, 4. etasje
Ullevål sykehus
Kirkeveien 166
 
Arrangør
Lungerehabiliteringsteamet
Her finnes kursoversikt med datoer for neste kurs 
Kontaktinformasjon
Telefon: 22 11 99 23
E-post: lungerehabilitering@ous-hf.no
Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Lungemedisin / allergi poliklinikk
lungerehabiliteringsteamet
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
 
Fant du det du lette etter?