HELSENORGE

Markedsundersøkelse: Innovasjonspartnerskap Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner ved Oslo universitetssykehus HF

 

Webinar 4. juni klokken 09.00-12.00

Påmelding her

0900 Velkommen og praktisk informasjon
0915 Betydning av prosjektet for OUS
0930 Gjennomgang av behov og utfordringer
1000 Pause
1010 Dialog del 1, Spørsmål og diskusjon rundt behovskartlegging
1040 Teknologisk rammeverk
1100 Pause
1110 Dialog del 2, Spørsmål og diskusjon rundt teknologiske rammeverk
1130 Innovasjonspartnerskap – introduksjon til prosedyren og rammebetingelser
1145 Oppsummering og videre prosess
1200 Slutt

Er du den innovasjonspartneren vi er ute etter? Oslo universitetssykehus ønsker dialog med aktører fra ulike bransjer som kan bidra til bedre langtids- og korttids- planlegging samt sanntids styring av operasjonsvirksomheten (årlig 54.000 operasjoner).

På webinaret vil vi presentere innovasjonspartnerskapet, beskrive våre teknologiske omgivelser og vårt behov. Det vil være mulighet til å stille spørsmål.

Sykehuset vil i løpet av 2021 inngå innovasjonspartnerskap med leverandører som kan bidra til prosessforbedring og automatisering i planleggingsprosessen. Juni 2021 1:1 møter med leverandører. August 2021  1:1 møter med leverandører

Oslo universitetssykehus er tildelt 15 millioner kroner fra Innovasjon Norge til utvikling av nye løsninger.

Fant du det du lette etter?