Mental helse i svangerskapet

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 19.10.2017, Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning

Kurset er åpent for alle interesserte leger. Spesielle målgrupper er spesialister og utdanningskandidater i: Fødselshjelp og kvinnesykdommer, Allmennmedisin, Psykiatri/Psykologi.

Kurskompendium til nedlasting

Program

09.00 Forekomst og definisjoner av psykiske lidelser under svangerskap, fødsel og barseltid
v/Malin Eberhard-Gran, FHI og Akershus universitetssykehus
09.50 Alvorlige psykiske lidelser under svangerskap og barsel: oppfølging og behandling
v/Elisabeth Tjora, Akershus universitetssykehus
10.40 PAUSE
11.00 Farmakoterapi ved psykisk sykdom i svangerskap og post partum
v/Hedvig Nordeng, Farmasøytisk institutt UiO
11.45 “Spør eksperten” sesjon
12.15 LUNSJ
13.00 Fødselsangst
v/Thorbjørn Steen, Oslo universitetssykehus
13.45 Vold tidlig i livet og sammenheng med fødselsangst og -utfall
v/Mirjam Lukasse, HiOA
14.15 PAUSE
14.30 Posttraumatisk stress etter fødsel
v/ Susan Garthus-Niegel, FHI og Universitetet i Dresden
15.00 Rusmisbruk i svangerskapet
v/ Gabrielle Welle-Strand, Helsedirektoratet
15.30 “Spør eksperten” sesjon
16.00 Oppsummering/avslutning

Når og hvor

Dato
19.10.2017 
Klokkeslett
09:00-16:10
Sted
Preklinisk seminarrom A3.3067, OUS Rikshospitalet.
 
Arrangør
Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning
Kurset arrangeres av Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse i samarbeid med Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Legeforeningen.  
Fant du det du lette etter?