Mentalization-based treatment (MBT) for Antisocial Personality Disorder (ASPD)

Fagseminar, 31.03.2017, Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)

31. mars vil Anthony Bateman komme til Oslo universitetssykehus (OUS), for å avholde et heldagsseminar om Mentaliseringsbasert terapi (MBT) for antisosial personlighetsforstyrrelse (ASPD).

Mentaliseringsbasert terapi (MBT) for antisosial personlighetsforstyrrelse (ASPD) med Anthony Bateman

Fredag 31. mars 2017


Seminaret vil bli avholdt på engelsk. This seminar will be held in Engelish.

Dyssosial/antisosial personlighetsforstyrrelse (APF) utgjør et betydelig helseproblem for de som har denne personlighetsforstyrrelsen og for deres familier og for samfunnet. Forekomsten av APF er litt under 1%, i rusinstitusjoner hyppig forekommende, og i fengsler opp mot 60%! Cochrane-oversikten fra 2010 konkluderer med at det ikke foreligger kontrollerte studier som kan vise til redusert antisosial atferd selv om kognitiv atferdsterapi er vist å kunne redusere kokainavhengighet. Det etterlyses forskning (”urgently needed”) og flere studier som forsøker å anvende psykologiske metoder for APF. Den eneste nasjonale retningslinjen for APF er den engelske NICE clinical guideline fra 2009 og NICE quality standards for emosjonelt ustabil PF og APF fra 2015.  Her anbefales det strukturert utredning og psykologiske terapier. Men det er altså ikke så mye å vise til.

Nå har Anthony Bateman, som er gründeren av mentaliseringsbasert terapi, MBT, (Peter Fonagy er teoretikeren) for emosjonelt ustabil PF, arbeidet systematisk de senere årene med å anvende mentaliseringstenkning ved ASPD, og i England er man nå kommet i gang med et stort RCT med 13 sites. Anthony Bateman og Peter Fonagy har oppdatert sin MBT-manual for emosjonelt ustabil PF med å inkludere APF (Mentalization-based treatment for personality disorders. Oxford University Press 2016).

For informasjon om Anthony Bateman.

Sammen med Peter Fonagy og Jessica Yakeley arrangerer han et to-dagers kurs i MBT for ASPF. NAPP og SIFER planlegger å sette i gang et pilotprosjekt i spesialisthelsetjensten i Norge for å se om MBT for APF kan fungere også her. Det er i denne sammenheng vi inviterer til dette seminaret som forhåpentligvis vil inspirere klinikere og institusjonsledere til å sette i gang behandling for denne pasientgruppen.


Last ned Brosjyre over Mentaliseringsbasert terapi (MBT) for antisosial personlighetsforstyrrelse (ASPD) med Anthony Bateman seminaret.
Brosjyren inneholder direkte hyperlinker. Viser tilbake til denne siden.


Programmet

08.15 Registration with coffee/tea and fruit

09.00 Welcome. Øyvind Urnes

09.15 Anthony Bateman: Is there any evidence for the effectiveness og
          psychotherapeutic treatment for individuals with ASPD?

10.00 Break

10.15 Why is mentalization a treatment target in individuals with ASPD?

11.15 Structure and principles for MBT for individuals with ASPD

12.00 Lunch

13.00 Video-demonstrations

14.15 Experiences from the English RCT: Mentalization-based therapy
           (MBT) for individuals with antisocial personality disorder Patient
           selection. Therapist selection. Supervision.

15.00 Break

15.15 Discussion

16.00 Finished

Når og hvor

Dato
31.03.2017 
Klokkeslett
08:30-16:00
Sted
Ullevål sykehus, Øyeavdelingen (bygg 36)
Auditorium på Øyeavdelingen, bygg 36 Ullevål.
 
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)
SIFER 
Kontaktinformasjon
e-post: napp@ous-hf.no, eller telefon: 91 75 76 71 (08:00 - 15:30 hverdager).
 
Mer informasjon
Påmelding Påmelding via Questback 

Målgruppe: Dette seminaret passer for de som er ansatt på DPS og jobber med MBT, jobber for Alternativ til Vold, innen fengselspoliklinikker eller er i kontakt med pasienter med antisosialetrekk.

Tidspunkt: 31. mars 2017

Sted: Oslo universitetssykehus

Pris: 1.000 kr per person.
Prisen inkluderer lunsj, frukt, kaffe og te. Samt deltakerbevis.

Påmelding er avsluttet.

Seminaret er godkjenning av Norsk Psykologforening og er godkjent av Norsk Legeforening.

 
Avbestillingsavgift: Avbestilling vil medføre at du belastes for deltakeravgiften.

Fant du det du lette etter?