Møte i flerkulturelt nettverk for habiliteringstjenestene for barn og unge

Fagseminar , 08.06.2017 , Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)

Møte i fagnettverket for flerkulturell kompetanse innen habilitering for barn og unge. Formålet med nettverket er å styrke arbeidet for barn og familier med minoritetsbakgrunn.

 

illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

 

Møtet starter med et innlegg om utfordringene det å ha et barn med funksjonshemning kan gi i forskjellige flerkulturelle miljøer. Spørsmålet om hvilke utfordringer familier med minoritetsbakgrunn møter i eget miljø og i møte med etnisk norske og hjelpeapparatet, vil bli belyst av en mor som selv har et barn med funksjonshemning og har miniorietsbakgrunn. Hun er også i kontakt med mange foreldre fra ulike minoritetsmiljøer, ulike kulturer og ulik etnisk bakgrunn, og har derfor god kjennskap til tema.

Etter innlegget vil det bli diskusjon og drøftinger knyttet til konsekvenser for praksis på habiliteringsfeltet. 

Målgruppen for møtet i fagnettverket er ansatte i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst, som er opptatt av flerkulturelle tema.

Du kan melde deg på møtet ved å sende epost til nettverkets kontaktperson Jorunn Jørgensen (jorunn.jorgensen@vestreviken.no)

Når og hvor

Dato
08.06.2017 
Klokkeslett
10:00-14:00 
Sted
Ullevål sykehus
RHABUs lokaler, bygg 31, inngang B, 2.etasje
 
Arrangør
Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.