Møte i nettverket «Forskning rus og somatisk helse»

Nettverksmøte, 07.05.2020, Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Forskernettverket  «Forskning rus og somatisk helse» har deltakere som arbeider med klinisk forskning innen rus og somatikk på feltene indremedisin, psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin. De møtes jevnlig for å drøfte rustematikk.

Når og hvor

Dato
07.05.2020 
Klokkeslett
10:00-16:00
Sted
Gaustad sykehus - bygg 6
  
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 
Kontaktinformasjon
Ingrid Amalia Havnes
uxamav@ous-hf.no
 
 
Mer informasjon
Nasjonal kompetansetjeneste TSB  
Fant du det du lette etter?