Møte i regionalt fagnettverk for sosionomer som jobber i habilitering

Nettverksmøte , 20.09.2018 , Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)

Halvårlig samling for sosionomer som jobber med habilitering i regionen.

Fagnettverket har til formål å være en møteplass som gir mulighet for kompetanseheving, erfaringsutveksling og drøfting av sosialfaglige tema innen habilitering.

Program for nettverkssamlingen blir publisert her etter hvert.

Påmelding på e-post til nettverkets kontaktperson Eva Bergh Pedersen, Sykehuset i Vestfold: eva.bergh.pedersen@siv.no

Når og hvor

Dato
20.09.2018 
Klokkeslett
10:00-14:30
Sted
Ullevål sykehus
Bygg 2 (Søsterhjemmet)
 
Arrangør
Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)
i samarbeid med regionalt nettverk for sosionomer i habilitering 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.