Møteplass Oslo

Møte , 28.02.2018

Velkommen til Møteplass Oslo!
TEMA: Pakkeforløp for psykisk helse og rus
TID: Onsdag den 28. februar 2018 Kl 16:00 – 19:45, med servering fra kl. 16:00 – 16:30
STED: Rødt auditorium, bygg 25 (Laboratoriebygget), OUS Ullevål
TEMA:Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Program:

Kl 16:30 – 16:40: Velkommen v/Avdelingsleder samhandling Kari Skredsvig, OUS

Kl 16:40 – 17:00: Pakkeforløp for rusavhengige - fra et brukerperspektiv v/Tommy Lunde Sjåfjell

Kl 17:00 – 17:40: Endring i fag - endring i tilbud

  • Ny og effektiv behandling av OCD v/Enhetsleder Unn Beate Kristensen, Angst- og tvangspoliklinikken, OUS
  • Rusakutten på Aker – god hjelp når det haster! v/Konst. enhetsleder: Line Rolen Lunde, Seksjon Rusakuttmottak og avgiftning, OUS, Aker
  • Nytt fokus på psykisk helse og tidlig død av hjerte- karsykdom. Prosjekt «Hjertefrisk» v/Avdelingsoverlege og prosjektleder Petter Andreas Ringen, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, OUS

Kl 17:40 – 18:00: Tanker fra et DPS om pakkeforløp v/psykologfaglig rådgiver Harald Aasen, Lovisenberg DPS

Kl 18:00 – 18:15: Pause

Kl 18:15 – 18:35: «Det beste som kunne skje er.....Fastlegens ønsker til pakkeforløpene v/fastlege Eli Ringstad Skeid, Nydalen legesenter

Kl 18:35 – 19:00: Målsetting med pakkeforløpene. Helsedirektoratet har ordet v/Avdelingsdirektør Gitte Huus, Helsedirektoratet

Kl 19:00 – 19:45: Innspill og diskusjon.
Debattleder: Avdelingsleder Petter Bugge, Søndre Oslo DPS
Hvordan sikre at de rette pasientene kommer inn i pakkeforløpene? Hvem kan utløse pakkeforløp? Pasientens medvirkning i søknadsprosessen. Hvordan sørge for at alle pasienter med store lidelser får hjelp? Finnes en pakke for alle? Samarbeid og kontinuitet i tilbud ved kroniske lidelser.

Når og hvor

Dato
28.02.2018 
Klokkeslett
16:00-19:45
Sted
Ullevål sykehus, Laboratoriebygget (bygg 25)
RØDT AUDITORIUM BYGG 25, LABORATORIEBYGGET ULLEVÅL SYKEHUS
 
Mer informasjon
PÅMELDING  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.