HELSENORGE

Moyamoya-seminar for pasienter og pårørende

 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For påmelding må du henvises av en behandler til "moyamoya-seminaret" ved nevrologisk avdeling, Rikshospitalet. En behandler må være en lege (for eksempel din nevrolog eller fastlegen din).

Invitasjon til moyamoya-seminar for pasienter og pårørende

Møtet arrangeres som hybrid – det vil si at du kan delta digitalt eller fysisk ved å komme til Seminarrom 3, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus. 

Program:
 • Velkommen (presentasjon, praktisk info)
 • Hva er moyamoya? 
 • Hvordan ser moyamoya ut i Norge?
 • Utredning og vurdering
 • Behandling av moyamoya
 • Pause med lunsj
 • Barn med moyamoya
 • Nevropsykologi
 • Hvordan er det å leve med moyamoya? Innlegg med brukerrepresentanter
 • Smågrupper – deling av opplevelser
 • Hodepine og moyamoya
 • Fatigue
 • Evaluering og avslutning
Påmeldingsfrist 01.06.23.

Opplys om følgende:
 • Om du ønsker å delta fysisk eller digitalt
 • Hvor mange som kommer
 • Matallergier
 • Kontaktopplysninger med telefonnummer og mailadresse
 • Merk henvisningen "moyamoya-seminar"
Vi har tilrettelagt kurset slik at det ved fysisk oppmøte teller som en behandling. Det betyr at du vil få en innkalling på HelseNorge/i posten som ved for eksempel en poliklinisk kontakt og at du derved er berettiget til å få dekket reiseutgifter av Pasientreiser (kun pasienten, ikke pårørende og andre). 
Det betyr også at du må betale egenandel som ved en vanlig konsultasjon på sykehus.

Det vil bli servert mat og drikke for deltakere som møter fysisk.

Seminarrommet har plass til 56 personer.
Endelig program og hvordan du kobler deg opp digitalt vil bli sendt ut på et senere tidspunkt. 

Ved spørsmål eller påmelding for digital deltakelse send e-post til Jesper Sømark, jessoe@ous-hf.no 

Velkommen!

Vennlig hilsen på vegne av moyamoya-teamet ved OUS
Jesper Sømark (nevrolog)
Anne Hege Aamodt (nevrolog)
Markus Wiedmand (nevrokirurg)

Nevroklinikken
Oslo universitetssykehus
Fant du det du lette etter?